rozmiar czcionki: A | A | A


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

W dniu 20.08.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza” , na realizację zadania publicznego w zakresie Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia pn. „Obchody jubileuszy: 10-lecia SUTW w Trzebnicy i 100-lecia Odzyskania Niepodległości  Ojczyzny
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie” Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną na adres mailowy: ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia Wydział Zdrowia ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 28 sierpnia 2018 r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

W dniu 17.07.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji, na realizację zadania publicznego w zakresie Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia (podać rodzaj zadania publicznego wskazany w pkt. I. 3 oferty) pn. „ODWAŻNI WYGRYWAJĄ – PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW U MŁODYCH LUDZI”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną na adres mailowy: ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia Wydział Zdrowia ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 2 sierpnia 2018 r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

W dniu 17.07.2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Dolnośląskie Forum Integracyjne, na realizację zadania publicznego w zakresie Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia (podać rodzaj zadania publicznego wskazany w pkt. I. 3 oferty) pn. „45 lecie Klubu Honorowych dawców Krwi POLAR WHIRLPOOL”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu/Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Zdrowie”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia, drogą elektroniczną na adres mailowy: ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia Wydział Zdrowia ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław  do dnia 3 sierpnia 2018 r.

W załączeniu:
Oferta

Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 4 czerwca 2018 roku.

Dnia 4 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5470/V/18 w sprawie zlecenia Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Po rozpatrzeniu oferty uznano celowość realizacji zadania publicznego pn.„Promocja zdrowia w działaniu – IV Seminarium Naukowe oraz III Konkurs Fotograficzny „Zdrowie – podaj dalej".

W załączeniu:

UCHWAŁA

Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 4 czerwca 2018 roku.

Dnia 4 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5469/V/18 w sprawie zlecenia Fundacji Wspierajmy Seniorów realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Po rozpatrzeniu oferty uznano celowość realizacji zadania publicznego pn.„I Forum wspierajmy seniorów – Warsztaty dla seniorów".

W załączeniu:

UCHWAŁA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

W dniu 22 maja 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Fundacji „Wspierajmy  Seniorów” z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn.„I Forum wspierajmy seniorów – Warsztaty dla seniorów". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 z późn. zm.),można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 6 czerwca 2018 r.

Szczegóły poniżej w załączniku:

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

W dniu 21 maja 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Kreatywnie dla Zdrowia z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn.„Promocja zdrowia w działaniu – IV Seminarium Naukowe oraz III Konkurs Fotograficzny „Zdrowie – podaj dalej”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 z późn. zm. ),można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 4 czerwca 2018 r.

Szczegóły poniżej w załączniku:

OFERTA


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresuPolityki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - aktywizacja grup senioralnych w 2018 r.

W dniu 6 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4875/V/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Polityki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - aktywizacja grup senioralnych w 2018 r.

Zadania, warunki realizacji, termin, kryteria oceny formalnej i merytorycznej określa ogłoszenie konkursowe.

Osoba do kontaktu: Ewa Maćków, tel. 71 770 42 96

UCHWAŁA
OGŁOSZENIE O KONKURSIE


ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR OFERTY


Konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko : PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko : PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

W dniu 10 listopada 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Artyści Na Bruku z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn."Warsztaty i kolęda w Głuszycy". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm. ),można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 20 listopada 2017 r.

Szczegóły poniżej w załączniku:

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

W dniu 5 października 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Artyści Na Bruku z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn."Teatr ze Społecznością - Głuszyca 2017". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm. ),można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 18 października 2017 r.

Szczegóły poniżej w załączniku:

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

W dniu 2 października 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez FUNDACJĘ OPIEKA I TROSKA z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia pn."Praca najlepszą ścieżką do zdrowienia. Program wsparcia osób z doświadczeniem choroby psychicznej.".Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm. ), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 11 października 2017 r.

Szczegóły poniżej w załączniku:

OFERTA

KONKURS NA STANOWISKO ORDYNATORA

Dyrektor Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:
ORDYNATORA ODDZIAŁU  DZIENNEGO

Szczegóły poniżej w załączniku:

Ogłoszenie:

Konkurs na stanowisko : PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko :

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

 

  • Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Kardiologicznej,
  • Oddziału Chorób Wewnętrznych,
  • Oddziału Pediatrycznego,
  • I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.                                     

    Szczegóły poniżej w załączniku:
    OGŁOSZENIE:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych  pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia”  - aktywizacja  grup senioralnych oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

UCHWAŁA 3703/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Szczegóły poniżej w załączniku: 

Konkurs zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 4
zał. 5

Konkurs - ORDYNATOR SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Szanowni Państwo, 

Dyrektor Dolnośląskiego Szpitala im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu w porozumieniu z Dolnośląską Izbą Lekarską we Wrocławiu ponownie ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora:

SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Szczegóły w załączniku

załącznik - pobierz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Szanowni Państwo,

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU MEDYCYNY PALIATYWNEJ w organizacji.

Szczegóły w załączniku 

KONKURS NA STANOWISKO ORDYNATORA

Szanowni Państwo,

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora oddziału chorób wewnętrznych i geriatrii.

Szczegóły w załączniku poniżej:


OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt.„Kto Ty jesteś – Teatr Wspomnień”

W dniu 5.09.2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Artyści Na Bruku” na realizację zadania publicznego pt. „Kto Ty jesteś – Teatr Wspomnień”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa  oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/komunikaty-konkursy-i-zamowienia-publiczne/
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ewa.mackow@umwd.pl,
oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3 - 5, 50-413 Wrocław do dnia 16.09.2016r.(decyduje data wpływu do Urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu Ochrona i

W dniu 14 lipca 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego na realizację zadania publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia pn."Rozwiązania istnieją! Program edukacji i pomocy dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania, nadwagę lub otyłość". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa,ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 27 lipca 2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu Ochro

W dniu 15 lipca 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Animatorów Kultury, Sportu Masowego, Rekreacji oraz Profilaktyki Zdrowotnej NON IN SOLO PANE VIDIT HOMO na realizację zadania publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia pn."Organizacja koncertu z okazji Światowego Dnia Seniora". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa oraz na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 28 lipca 2016 r.

 

06/23/16

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania pt.Aktywni Seniorzy w Boguszowie - Gorcach II - Senioralia"

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na realizację zadania publicznego pt.„Aktywni Seniorzy w Boguszowie – Gorcach II - Senioralia.”

 

Szczegóły w załączniku

1.Ogłoszenie

2.Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu Ochrona i

W dniu 20 kwietnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez FEDERACJĘ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU z Wrocławia  na realizację zadania publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia pn."X Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku - W poszukiwaniu modelu rozwoju UTW na Dolnym Śląsku".Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej  www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa,
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 27 kwietnia 2016 r.

Szczegóły w załączniku:

OFERTA

W dniu 11 kwietnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez FUNDACJĘ OPIEKA I TROSKA z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia pn."I KRAJOWA KONFERENCJA OTWARTEGO DIALOGU".Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

Szczegóły w załączniku:

OFETRA

W dniu 11 kwietnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez STOWARZYSZENIE LUDZI WIEKU SENIORALNEGO z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia pn."DŁUGO ŻYĆ I SPRAWNYM BYĆ":gimnastyka ciała i umysłu.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa,

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

Szczegóły w załączniku:

OFETRA

Konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pt. "Aktywizacja seniorów poprzez formy teatralne"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pn. Polityka zdrowotna i promocja zdrowia z przeznaczeniem na realizację projektu pt."Aktywizacja seniorów poprzez formy teatralne"  oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Szczegóły w  Załączniku

 

Uchwała Nr 933/V/15 ZWD z dnia 22 lipca 2015r  

 pobierz

    

06/15/15

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH W POGOTOWIU RATUNKOWYM W J.GÓRZE

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
PO RAZ DRUGI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH W POGOTOWIU RATUNKOWYM W J.GÓRZE

Szczegóły w Załączniku

 

 

Załącznik         

pobierz

 

 

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH W POGOTOWIU RATUNKOWYM W J.GÓRZE

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH W POGOTOWIU RATUNKOWYM Z SIEDZIBĄ PRZY UL.OGIŃSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GÓRA

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

Załącznik  

pobierz

 

 

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt."Aktywizacja seniorów poprzez formy teatralne"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznegopn. Polityka zdrowotna i promocja zdrowia z przeznaczeniem na realizację projektu pt."Aktywizacja seniorów poprzez formy teatralne"  oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Szczegóły w  Załączniku

Uchwała Nr 933/V/15 ZWD z dnia 22 lipca 2015r   

pobierz

 

 

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS.LECZNICTWA W STRONIU ŚLĄSKIM

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA W WOJEWÓDZKIM CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ Z SIEDZIBĄ PRZY UL.MORAWKA 1, 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

Szczegóły w załączniku

Załącznik  

pobierz

 

 

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII Z SIEDZIBĄ PRZY UL.HIRSZFELDA 12, 53-413 WROCŁAW

Szczegóły Konkursu w załączeniu

 

Konkurs           

pobierz

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu Promocja i ochrona zdrowia

W dniu 1 grudnia 2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przedmościu  na realizację zadania publicznego w zakresie: Promocji i ochrony zdrowia pn."Profesjonalny ratownik - poprzez przeporowadzenie kursu z zakresu kwalkifikowanej pierwszej pomocy".  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej  www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 9 grudnia 2014r.

W załączeniu:
OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu Promocja i ochrona zdrowia

W dniu 10 listopada 2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację PRO BONUM z Wałbrzycha  na realizację zadania publicznego w zakresie: Promocji i ochrony zdrowia pn."Terapia ortoptyczna dzieci dyslektycznych".  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej  www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 24 listopada 2014r.

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ze Świdnicy w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego

W dniu 27 października 2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez ŚWIDNICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU ze Świdnicy na realizację zadania publicznego w zakresie: Promocji i ochrony zdrowia pn."I JESIENNA SZKOŁA PROFILAKTYKI CHORÓB I PROMOCJI ZDROWIA SENIORÓW".  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej  www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 5 listopada 2014r.

W załączeniu:
OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację "DOBRZE ŻE JESTEŚ" z Wrocławia w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego

W dniu 24 października 2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację "DOBRZE ŻE JESTEŚ"  we Wrocławiu na realizację zadania publicznego w zakresie: Promocji i ochrony zdrowia pn."Psychoedukacja i arteterapia jako wsparcie szpitalnego leczenia osób z chorobą nowotworową".  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej  www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mail: ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 5 listopada 2014r.

W załączeniu:

OFERTA

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 16 października 2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Evangelium Vitae z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rydygiera 22-28, na realizację zadania publicznego pn."Warsztaty okołoporodowe dla rodziców". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej  www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz.1118), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 27 października 2014r.

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pt."Diagnoza fizjoterapeutyczna mająca na celu ograniczenie urazów narządu ruchu u sportowców trenujących piłkę nożną w klubie piłkarskim "Zorza Pęgów"

W dniu 8 października 2014r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację "W Pełni Sprawni",na realizację zadania publicznego: Ochrona i Promocja Zdrowia pn."Diagnoza fizjoterapeutyczna mająca na celu ograniczenie urazów narządu ruchu u sportowców trenujących piłkę nożną w klubie piłkarskim "Zorza Pęgów". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce Zdrowie zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2014 poz.1118)), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e mailowy: ewa.mackow@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, ul. Ostrowskiego 7 Ip. sektor F pok. 407 do dnia 24 października 2014r.

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona i Promocja Zdrowia”

W dniu 3 września 2014r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie "W tonacji serca",na realizację zadania publicznego: Ochrona i Promocja Zdrowia pt „Prowadzenie zajęć warsztatowych i aktywizujących dla osób z zaburzeniami depresyjnymi. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce Zdrowie zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, ul. Ostrowskiego 7 Ip. sektor F pok. 407 do dnia 16 września 2014r.

W załączeniu:

Oferta

 

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 5 sierpnia 2014 roku.

Dnia 5 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6109/IV/14 w sprawie zlecenia Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Po rozpatrzeniu oferty uznano celowość realizacji zadania publicznego pn."Rozwiązywania istnieją! Program edukacji i pomocy dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania, nadwagę lub otyłość".

W załączeniu:

UCHWAŁA

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 5 sierpnia 2014 roku.

Dnia 5 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6108/IV/14 w sprawie zlecenia Fundacji Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Po rozpatrzeniu oferty uznano celowość realizacji zadania publicznego pn. "ODWAŻNI WYGRYWAJĄ" – Profilaktyka raka jądra u młodych mężczyzn.

W załączeniu:

UCHWAŁA

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 22 lipca 2014 roku.

Dnia 22 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6045/IV/14 w sprawie zlecenia  Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty uznano celowość realizacji zadania publicznego pn."Zdrowie dziecka gwarantem dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego".

W załączeniu:

UCHWAŁA

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 15 lipca 2014 roku.

Dnia 15 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 6020/IV/14 w sprawie zlecenia Fundacji Na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Po rozpatrzeniu oferty uznano celowość realizacji zadania publicznego pn."Biomonitoring obciążenia ołowiem organizmów dzieci zamieszkujących obszary, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska w woj. dolnośląskim".

W załączeniu:

UCHWAŁA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona i Promocja Zdrowia”

W dniu 11 lipca 2014r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji , na realizację zadania publicznego: Ochrona i Promocja Zdrowia pt” „ODWAŻNI WYGRYWAJĄ” – Profilaktyka raka jądra u młodych mężczyzn. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce Zdrowie Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: maria.bogowolska-wepsiec@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, ul. Ostrowskiego 7 Ip. sektor F pok. 407 do dnia 24 lipca 2014r.

W załączeniu:

Oferta

07/15/14

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt. „w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem”

W dniu 8 lipca 2014r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. Prof. Kazimierza Twardowskiego (FECWIS), na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem (wymienić jedną ze sfer zadań publicznych znajdujących się w art. 4 ust. 1 ustawy) pt” „Rozwiązania istnieją! Program edukacji i pomocy dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania, nadwagę lub otyłość”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce Zdrowie, Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: maria.bogowolska-wepsiec@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

Wrocław, ul. Ostrowskiego 7 Ip. sektor F pok. 407 do dnia 22 lipca 2014r.

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 27 czerwca 2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze na realizację zadania publicznego w zakresie: Promocji i ochrony zdrowia pn."Zdrowie dziecka gwarantem dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego".  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej  www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 20 czerwca 2014r.

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 27 czerwca 2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie "Świat Nadziei" na realizację zadania publicznego w zakresie: Promocji i ochrony zdrowia pn."Prowadzenie zajęć warsztatowych aktywizujących życiowo i społecznie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężonymi zaburzeniami psychicznymi".  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej  www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 20 czerwca 2014r.

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 30 maja 2014 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego na realizację zadania publicznego w zakresie: Promocji i ochrony zdrowia pn."Biomonitoring obciążenia ołowiem organizmów dzieci zamieszkujących obszary, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska w woj. dolnośląskim".  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej  www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 13 czerwca 2014r.

W załączeniu:

Oferta

Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” z przeznaczeniem na:Promocję i ochronę zdrowia obejmującą działania w zakresie aktywizowania środowisk lokalnych na rzecz środowiskowych usług dla osób starszych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” z przeznaczeniem na:Promocję i ochronę zdrowia obejmującą działania w zakresie aktywizowania środowisk lokalnych na rzecz środowiskowych usług dla osób starszych oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych na w/w konkurs w 2014 roku. 

Szczegóły w załącznikach:

Uchwała

Ogłoszenie o Konkursie

tel. kontaktowy 71 770 42 96 lub 71 770 43 06

Konkurs ofert ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2014


28 stycznia 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2014.

Konkurs  przeprowadzany  jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 237 Rady  Ministrów  z  dnia  24  grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekty zgłoszone do konkursu muszą wpisywać się w jeden z czterech obszarów priorytetowych:
      •     Priorytet I. Edukacja osób starszych
      •     Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i
             międzypokoleniową
      •     Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
      •     Priorytet  IV.  Usługi  społeczne  dla  osób  starszych  (usługi
             zewnętrzne)

Termin składania ofert: od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r.

Więcej  informacji  na  temat  konkursu  i  procedury składania ofert
znajdą Państwo na stronach:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,6568,konkurs-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lat.html

http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/45

oraz asos2014.mpips.gov.pl

Serdecznie  zachęcamy  wszystkie  uprawnione  podmioty  do  składania ofert, także ofert wspólnych i w ramach partnerstwa.

Informacji udziela
Pani Olga Richter
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Senioralnej ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. +48 22 661 18 86
fax: +48 22 661 18 57

Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. ”Bo radość jest w nas”.

Szanowni Państwo mamy przyjemność poinformować, że w roku 2014 Dolnośląski Przegląd Chórów i Zespołów Senioralnych został rozszerzony o solistów, duety, tria oraz kabarety.
Aby ułatwić Państwu dojazd na Dolnośląski Przegląd, informujemy, że w bieżącym roku będą organizowane cztery edycje. Pierwsza we Wrocławiu w dniach 26-27 lutego 2014 roku w Sali Widowiskowej 4 RBLog przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu, na który zapraszamy artystów z Wrocławia i okolic, druga w Wałbrzychu, trzecia w Legnicy oraz czwarta w Jeleniej Górze. Terminy pozostałych trzech będą podane z wcześniejszym wyprzedzeniem.  
Konkludując z wielką radością zapraszamy  do udziału w pierwszej edycji Dolnośląskiego Przeglądu Artystycznie Zakręconych Seniorów pn.”Bo radość jest w nas”.

Organizatorzy:
Departament Polityki Zdrowotnej,
Platforma Wiedzy i Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów,
4 Regionalna Baza Logistyczna

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec
Patronat medialny: Telewizyjny Klub Seniora, Radio Wrocław

Regulamin

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA W POGOTOWIU RATUNKOWYM Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ZIĘBICKIEJ 34-38, 50-507 WROCŁAW

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA
W POGOTOWIU RATUNKOWYM
 Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ZIĘBICKIEJ 34-38, 50-507 WROCŁAW

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182), ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U., Nr 151, poz. 896) oraz regulamin przeprowadzania konkursu.
I Kandydat winien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
1. posiadać tytuł zawodowy lekarza,
2. prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,
3. tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
4. co najmniej ośmioletni  staż pracy w zawodzie.
II Kandydat winien złożyć  następujące dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
5. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy tj. świadectwo pracy (w razie gdy  stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy ( w przypadku , gdy stosunek pracy nadal trwa),
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku kierowniczym,
7. inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
8. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr  101, poz.926 ze zm.).

Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. Dokumenty należy składać osobiście lub
za pośrednictwem poczty (listem poleconym) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu”
z podaniem imienia i nazwiska kandydata, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego w terminie do 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
sekretariat pok. 104  (I piętro),
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00- 16.00
W przypadku przesłania dokumentów listem poleconym decyduje data wpływu ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, przy czym ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w ciągu miesiąca po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu dostępne są
w sekretariacie pok. 104 (I piętro) przy ul. wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 26 listopada 2013 roku

 Dnia 26 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5001/IV/13 w sprawie rozpatrzenia oferty JELENIOGÓRSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty uznano celowość realizacji zadania publicznego pn. "Koncert PODZIEL SIĘ"

UCHWAŁA

Szkolenie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego - Dolnośląskie Dni Onkologiczne

Departament Polityki Zdrowotnej informuje, że w dnia 28 - 11 - 2013 roku o godzinie 15:15 przy ul. Ostrowskiego 7 we Wrocławiu w sali 400 sektor "F" - pietro I, odbędzie się szkolenie dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, które realizowane jest w ramach Dolnośląskich Dni Onkologicznych. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w powyższym przedsięwzięciu.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn."Koncert PODZIEL SIĘ"

W dniu 07 listopada 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez JELENIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Rataja 18/31, na realizację zadania publicznego w zakresie Ochrona i Promocja Zdrowia pn."Koncert PODZIEL SIĘ" Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 19 listopada 2013roku /liczy się data wpłynięcia listu/.
W załączeniu:
Oferta

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 22 października 2013 roku

Dnia 22 października 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr4884/IV/13 w sprawie rozpatrzenia oferty STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH  złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. Kampania społeczno - edukacyjna "Dziękuję nie tyję" i nie zlecono jego wykonania.

Uchwała

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 22 października 2013 roku

Dnia 22 października 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr4883/IV/13 w sprawie rozpatrzenia oferty STOWARZYSZENIE FORUM MEDICUM  złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. III Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej i nie zlecono jego wykonania.

Uchwała

10/16/13

Konkurs na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych z siedzibą przy ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec.

 

Szczegóły w załączniku

 

 

Załącznik         

pobierz

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.III Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrow

W dniu 08 października 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez STOWARZYSZENIE FORUM MEDIKUM z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej 1-3, na realizację zadania publicznego w zakresie O chrona i Promocja Zdrowia pn. pn.III Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej.Zdrowe społeczności: współczesne a technologie jutra.Wymiana dobrych praktyk w obszarze przygotowania, wdrażania, realizacji i ewaluacji programów zdrowotnych - wydawnictwo konferencyjne. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 1 października 2013roku /liczy się data wpłynięcia listu/.
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.Kampania społeczno-edukacyjna „Dziękuję nie tyję”

W dniu 27 września 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH z siedzibą w Oławie przy ul. 3 Maja 24/1, na realizację zadania publicznego w zakresie O chrona i Promocja Zdrowia pn. Kampania społeczno-edukacyjna „Dziękuję nie tyję”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 7 października 2013roku /liczy się data wpłynięcia listu/.
W załączeniu:
Oferta

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 10 września 2013 roku

Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 10 września 2013 roku w przedmiocie celowości realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie: STOWARZYSZENIE INICJATYW TWÓRCZYCH z siedzibą w Legnicy -  pn. „JESTEM DON KICHOT...”
Uchwała

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn."JESTEM DON KICHOT..."

W dniu 27 sierpnia 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez STOWARZYSZENIE INICJATYW TWÓRCZYCH z siedzibą w Legnicy przy ul. Księżycowej 3/6, na realizację zadania publicznego w zakresie O chrona i Promocja Zdrowia pn. „JESTEM DON KICHOT...”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 4 września 2013roku /liczy się data wpłynięcia listu/.
W załączeniu:
Oferta

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 30 lipca 2013 roku

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 30 lipca 2013 roku w przedmiocie celowości realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie: Stowarzyszenie Chorych Na Schizofrenię Inne Choroby Psychiczne, Ich Rodzin i Osób z Nimi Sympatyzujących "Otwarty Krąg" z siedzibą we Wrocławiu na realizację zadania publicznego pn. Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej III Forum Psychiatrii Środowiskowej "Psychiatria moich marzeń - przyszłość zaczyna się dzisiaj"
Uchwała

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 30 lipca 2013 roku

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 30 lipca 2013 roku w przedmiocie celowości realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie: Fundacja Evangelium Vitae z siedzibą we Wrocławiu - "Program wsparcia psychologicznego i poprawy jakości życia chorych na endometriozę"
Uchwała

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 30 lipca 2013 roku

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 30 lipca 2013 roku w przedmiocie celowości realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie: Fundacja Evangelium Vitae z siedzibą we Wrocławiu - "Program wspomagania diagnostycznego kobiet z objawami świadczącymi o chorowaniu na endometriozę"
Uchwała

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 30 lipca 2013 roku

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 30 lipca 2013 roku w przedmiocie celowości realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie: Fundacja Evangelium Vitae z siedzibą we Wrocławiu - "Program promujący wiedzę o chorobie i ułatwiajacy dostepność do informacji wśród pacjentek z endometriozą"
Uchwała

Konkurs na stanowisko dyrektora w DCChP we Wrocławiu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu

Szczegóły w załączniku

 

Załącznik    

pobierz

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu Ochrona i

W dniu 11 kwietnia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez STOWARZYSZENIE LUDZI WIEKU SENIORALNEGO z Wrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia pn."DŁUGO ŻYĆ I SPRAWNYM BYĆ":gimnastyka ciała i umysłu.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Zdrowia i Promocji Województwa,

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 20 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego przez Fundację Evangelium Vitae

W dniu 10 lipca 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęły oferty złożone przez Fundację Evangelium Vitae z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rydygiera 22-28, na realizację zadania publicznego w zakresie Ochrona i Promocja Zdrowia pn. "Program promujący wiedzę o chorobie i ułatwiający dostępność do informacji wśród pacjentek z endometriozą","Program wsparcia psychologicznego i poprawy jakości życia chorych na endometrię","Program wsparcia diagnostycznego kobiet z objawami świadczącymi o chorowaniu na endometriozę" . Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 19 lipca 2013roku /liczy się data wpłynięcia listu/.
W załączeniu:
Oferta 1
Oferta 2
Oferta 3

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn."Psychiatria moich marzeń - przyszłość zaczyna się dzi

W dniu 8 lipca 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Chorych Na Schizofrenię Inne Choroby Psychiczne, Ich Rodzin i Osób z Nimi Sympatyzujących "Otwarty Krąg" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Korzeniowskiego 18, na realizację zadania publicznego w zakresie Ochrona i Promocja Zdrowia Psychicznego pn. Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej III Forum Psychiatrii Środowiskowej "Psychiatria moich marzeń - przyszłość zaczyna się dzisiaj". Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ludmila.domagala@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 15 lipca 2013roku /liczy się data wpłynięcia listu/.
W załączeniu:
Oferta

Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w przedmiocie celowości realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie: Dolnoślaskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji z siedzibą we Wrocławiu - "ODWAŻNI WYGRYWAJĄ" - profilaktyka raka jądra u młodych mężczyzn.
Uchwała

 

Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w przedmiocie celowości realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie: Stowarzyszenie Służby Ratownicze z siedzibą w Oleśnicy - "Bezpieczna Służba Liturgiczna"
Uchwała

Informacja o decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2013 roku

Informacjia o decyzji Zarządu Województwa Dolnoślaskiego z dnia 4 czerwca 2013 roku w przedmiocie celowości realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie:Fundacja "PP TERAZ ŻYCIE" we Wrocławiu - "Organizacja zajęć aktywizacji psychoruchowej dla osób w wieku emerytalnym"
W załączeniu:
Uchwała

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Odważni wygrywają”- Profilaktyka raka jądra u młodyc

W dniu 6 czerwca 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bajana 67/23, na realizację zadania publicznego w zakresie O chrona i Promocja Zdrowia pn. „Odważni wygrywają”- Profilaktyka raka jądra u młodych mężczyzn. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 17 czerwca 2013roku /liczy się data wpłynięcia listu/.
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bezpieczna Służba Liturgiczna”

W dniu 22 maja 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Służby Ratownicze z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Polnej 15a, na realizację zadania publicznego w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej pn. „Bezpieczna Służba Liturgiczna”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 31 maja 2013roku /liczy się data wpłynięcia listu/.

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt „Organizacja zajęć aktywizacji psychoruchowej dla osób

W dniu 13 maja 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundacja „PP TERAZ ŻYCIE” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pretficza 21, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. Organizacja zajęć aktywizacji psychoruchowej dla osób w wieku emerytalnym”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; maria.bogowolska-wepsiec@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 23 maja 2013roku /liczy się data wpłynięcia listu/.

W załączeniu:

Oferta

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora w  Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym z siedzibą w Złotoryi, ul. Szpitalna 9.

 

Szczegóły  

wyświetl

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej w trybie 19a przez Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dnia 23 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3972/IV/2013 w sprawie rozpatrzenia oferty złozonej przez Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wiekuz pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Po rozpatrzeniu oferty nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. "VII Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Dolnośląskiego"i nie zlecono jego wykonania.

Załącznik:
Uchwała

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty złozonej w trybie art.19a przez Oddział Rejonowego Polskiego Krzyża w Zgorzelcu

Dnia 23 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3971/IV/2013 w sprawie rozpatrzenia oferty złozonej przez Oddział Rejonowego Polskiego Krzyża w Zgorzelcu z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Po rozpatrzeniu oferty uznano celowość realizacji zadania publicznego pn. "XVII MISTRZOSTWA POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W SZACHACH POD HASŁEM"DAR KRWI - DAREM SERCA" i zlecono jego wykonanie.

Załącznik:
Uchwała

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Specjalistycznym Szpitalu im.dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Specjalistycznym Szpitalu im.dr A. Sokołowskiego z siedzibą przy ul.Okołowskiego 4, w Wałbrzychu.

Szczegóły w załączniku

 

Załącznik  

pobierz

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa w DCO W-w

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO  ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII  Z SIEDZIBĄ PRZY UL. HIRSZFELDA 12,53-413 WROCŁAW

Szczegóły w załączniku

Załącznik  

pobierz

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. XVII MISTRZOSTWA POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W SZACH


W dniu 5 kwietnia 2013r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgorzelcu na realizację zadania publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia pn. XVII MISTRZOSTWA POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W SZACHACH POD HASŁEM „DAR KRWI –DAREM SERCA”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce Zdrowie.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; maria.bogowolska-wepsiec@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 15 kwietnia 2013r. 

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „VII Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa

W dniu 5 kwietnia 2013r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej poprzez kulturę” pn. „VII Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Dolnośląskiego”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce Zdrowie.
Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; maria.bogowolska-wepsiec@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 15 kwietnia 2013r. 

W załączeniu:
Oferta

Konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds.lecznictwa w WSS Legnica

Konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds.lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

Szczegóły w załączniku

Załącznik  

pobierz

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowe

W dniu 1 lutego 2013r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego na realizację zadania publicznego w zakresie: Promocji
i ochrony zdrowia pn. Organizacja XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowie dzieci w rożnych środowiskach – problemy diagnostyczne, epidemiologiczne, leczenie, profilaktyka, promocja zdrowia”.  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej  www.umwd.pl zakładce Zdrowie. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; maria.bogowolska-wepsiec@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej,
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 14 lutego 2013r.

W załączeniu:

Oferta

Konkurs na stanowisko z-cy dyrektora WSS Legnica

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM Z SIEDZIBĄ PRZY UL.IWASZKIEWICZA 5, 59-220 LEGNICA

Szczegóły w załączniku

Załącznik

pobierz

 

 

Konkurs na stanowisko z-cy dyrektora DCChP we Wrocławiu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO  ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWAW DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM CHORÓB PŁUC Z SIEDZIBĄ PRZY UL.GRABISZYŃSKIEJ 105,53-439 WROCŁAW

Szczegóły w załączniku

Załącznik

pobierz

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Polityki zdrowotnej i promocji zdrowia” w obszarze aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz rozwoju środowiskowych usług dla osób starszych w 2013 roku.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Polityka zdrowotna i promocja zdrowia w obszarze aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz rozwoju środowiskowych usług dla osób starszych w 2013 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych na w/w konkurs.

Szczegóły w załącznikach:

Uchwała

Ogłoszenie o Konkursie

tel. kontaktowy 71 770 42 96 lub 71 770 43 06

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Poprawa i profilaktyka Zdrowia u osób starszych popr

W dniu 10 października 2012r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Politechnika Wrocławska, na realizację zadania publicznego w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia pt. „Poprawa i profilaktyka Zdrowia u osób starszych poprzez brydż sportowy”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce Zdrowie.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Polityki Zdrowotnej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy; ewa.mackow@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław do dnia 24 października 2012r.

W załączeniu:

Oferta

06/26/12

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego, Konferencja pt. "Szanse i wyzwania długiego życia" Powiatowe i miejskie obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Szczegóły w załączniku

Załącznik         

pobierz

 

 

04/02/12

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego pn."Polityka zdrowotna i promocja zdrowia".

Załączniki do pobrania:

Uchwała nr 2049/IV/12 ZWD z dnia 27.03.2012 

 pobierz

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Polityka zdrowotna i promocja zdrowia" w obszarze aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz rozwoju środowiskowych usług dla osób starszych w 2012 roku.

12/06/11

Oferta złożona w trybie art.19 a z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a   ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na realizację zadania publicznego pt. „Tłumaczenie na język angielski publikacji TRZECIA ZMIANA Andragogiczne rozważania na temat projektu Aktywny Senior ”.

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

W załączeniu:
1.Załącznik nr 1 – strona 1
2.Oferta – strona 2-18

08/03/11

Muzyczny Piknik 2011

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego, pn. „Muzyczny Piknik 2011”.
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich AURA dnia 28.07.2011r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Muzyczny Piknik 2011”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536.) tj. w trybie pozakonkursowym.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicach informacyjnych Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce zdrowie (komunikaty konkursy i zamówienia publiczne).
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 09 sierpnia 2011 r. wyłącznie w formie pisemnej na adres:

Departament Polityki Zdrowotnej – Ul. Ostrowskiego 7, pok. 407 (liczy się data wpływu) lub drogą elektroniczną na adres: agnieszka.bendyk@dolnyslask.pl 

Załączniki

 

1. Oferta              

pobierz

2. KRS

pobierz

3. Statut

pobierz


05/13/11

Rozstrzygnięcie konkursu - Polityka zdrowotna i promocja zdrowia

Rozstrzygnięto konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Polityka zdrowotna i promocja zdrowia" w obszarze aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz rozwoju środowiskowych usług dla osób starszych w 2011 roku.

Uchwała w załączeniu:

 

Uchwała 630/IV/11 ZWD z dnia 10 maja 2011 

pobierz

03/17/11

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia”

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” w obszarze aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz rozwoju środowiskowych usług dla osób starszych w 2011 roku.

Szczegóły podano w załącznikach:

 

Załącznik nr 1

pobierz - Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2

pobierz - Uchwała NR 402/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

10/19/10

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA
W WOJEWÓDZKIM CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ
Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MORAWKA 1, 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Załącznik:                                                 

pobierz

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zamierza wyłonić kandydata na stanowisko 

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,
z siedzibą przy ul.Morawka 1 w Stroniu Śląskim.


Szczegóły w załączniku                                            

pobierz

Komunikaty, konkursy i zamówienia publiczne

Wyniki konkursu na wykonywanie w roku 2008 zadań z zakresu służby medycyny 

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu powiadamia, że w wyniku przeprowadzonego Konkursu ofert na świadczenia z zakresu medycyny pracy w roku 2008, polegające na przeprowadzeniu badań lekarskich...
 

03/26/10

KONKURSY - ZDROWIE BIP

Karty Monitoringu WPI - ZDROWIE

Szanowni Państwo, 

Karty Monitoringu WPI należy sporządzać do 10 dnia każdego miesiąca.

Karty Monitoringu WPI należy przesyłać w formacie xls na adres: wieslaw.witkowski@dolnyslask.pl   

oraz do wiadomości:

krystyna.chaszkowska@dolnyslask.pl   

Proponowana nazwa pliku:

ZDR_nr grupy_1.2._nr zadania_nazwa zadania_nazwa jednostki

Pismo w tej sprawie - Członka Zarządu    

pobierz


<<< WPI- ZDROWIE >>>                               

pobierz

---- Karta Monitoringu ----                               

pobierz

 

 

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
do ujęcia w Załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej


Pobierz:
KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA - xls
KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA - doc

WPI dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowany przez Samorząd Województwa

Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013 realizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

WPI - stan na koniec V' 2010                   

pobierz