rozmiar czcionki: A | A | A


Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a
środki PFRON: 0,00 PLN
środki BWD: 0,00 PLN

WZORY:
NOWY wzór oferty pobierz
wzór wypełniania oferty pobierz
NOWY wzór sprawozdania pobierz

ŚRODKI PFRON – DZ. U. 2016. 1945 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ”
pobierz


     Wzory umów

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy na realizację zadania publicznego pn.:...

Dodano: 23-09-2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn.: „Świadomość kompetencji osobistych, społecznych oraz zawodowych i wzrost potencjału osobistego na rynku pracy osób różnymi formami niepełnosprawności”.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 06-09-2019

W dniu 5 września 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Instytut Doradczy, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Świadomość kompetencji osobistych, społecznych oraz zawodowych i wzrost potencjału osobistego na rynku pracy osób z różnymi formami niepełnosprawności.” Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Działu Wparcia Osób z...

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy na realizację zadania publicznego pn.: „IV...

Dodano: 22-08-2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn.: IV Konferencja Turystyczna „Góry otwarte dla wszystkich”.

[więcej]

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Młodzież pozytywnie...

Dodano: 22-08-2019

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ) na realizację zadania publicznego pn. „Młodzież pozytywnie nakręcona - NIEPEŁNOSPRAWNYM 2019”.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy na realizację zadania publicznego pn.: „IV...

Dodano: 22-08-2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn.: IV Konferencja Turystyczna „Góry otwarte dla wszystkich”.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 05-08-2019

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn. „IV Konferencja Turystyczna „Góry otwarte dla wszystkich””.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 01-08-2019

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn. „Młodzież Pozytywnie Nakręcona - NIEPEŁNOSPRAWNYM 2019”.

[więcej]