rozmiar czcionki: A | A | A


Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a
środki PFRON: 0,00 PLN
środki BWD: 0,00 PLN

WZORY:
NOWY wzór oferty pobierz
wzór wypełniania oferty pobierz
NOWY wzór sprawozdania pobierz

ŚRODKI PFRON – DZ. U. 2016. 1945 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ”
pobierz


     Wzory umów

Rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych...

Dodano: 21-05-2020

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Dodano: 25-02-2020

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych drogą do samodzielności”.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy na realizację zadania publicznego pn.:...

Dodano: 23-09-2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn.: „Świadomość kompetencji osobistych, społecznych oraz zawodowych i wzrost potencjału osobistego na rynku pracy osób różnymi formami niepełnosprawności”.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy na realizację zadania publicznego pn.:...

Dodano: 23-09-2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn.: „Świadomość kompetencji osobistych, społecznych oraz zawodowych i wzrost potencjału osobistego na rynku pracy osób różnymi formami niepełnosprawności”.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy na realizację zadania publicznego pn.:...

Dodano: 23-09-2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn.: „Świadomość kompetencji osobistych, społecznych oraz zawodowych i wzrost potencjału osobistego na rynku pracy osób różnymi formami niepełnosprawności”.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy na realizację zadania publicznego pn.: „IV...

Dodano: 22-08-2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn.: IV Konferencja Turystyczna „Góry otwarte dla wszystkich”.

[więcej]

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Młodzież pozytywnie...

Dodano: 22-08-2019

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ) na realizację zadania publicznego pn. „Młodzież pozytywnie nakręcona - NIEPEŁNOSPRAWNYM 2019”.

[więcej]