rozmiar czcionki: A | A | A


Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a
środki PFRON: 20 000,00 PLN
środki BWD: 15 000,00 PLNŚRODKI PFRON – DZ. U. 2016. 1945 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ”
     Wzory umów

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 20-10-2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów w pracy (edycja III).

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 20-10-2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „II Kolorowy Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych”.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Dodano: 16-10-2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Miasteczko Świętego Mikołaja.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 16-10-2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty przygotowujące personel na wypadek Covid-19 .

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 08-10-2020

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Kompetentni dla potrzebujących – kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi”

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 05-10-2020

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Uwierz w siebie, wyraź siebie, bądź kim chcesz”

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 05-10-2020

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Jesienne zawody 2020”

[więcej]