rozmiar czcionki: A | A | A

Uchwała nr 3255/V/17 z dn. 11 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 6613/IV/2013 z dn. 22 grudnia 2014


opinia prawna - adresaci zadania


opinia prawna - środki publiczne


Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a:

środki PFRON: 0,00 PLN
środki BWD: 0,00 PLN

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tekst jednolity


Rozporządzenie z dn. 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 3255/V/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a

WZORY:

NOWY wzór oferty

wzór wypełniania oferty

NOWY wzór sprawozdania

opis dokumentów - środki BWD

opis dokumentów - środki PFRON

 ŚRODKI PFRON – DZ. U. 2016. 1945 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ”

pobierz

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a na realizację zadania publicznego pn.: „Świąteczny...

Dodano: 08-12-2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Świąteczny czas” Wsparcie i aktywizacja osób głuchoniewidomych.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a na realizację zadania publicznego pn.: „Impreza...

Dodano: 29-11-2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Impreza Mikołajowa dla dzieci niepełnosprawnych z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Wierzbicach”

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a na realizację zadania publicznego pn.:„Kreatywne...

Dodano: 29-11-2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Kreatywne wsparcie dające nowe możliwości”.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a na realizację zadania publicznego pn.:„GWIAZDKA Z...

Dodano: 29-11-2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „GWIAZDKA Z NIEBA”.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a pn.: „Wspólnie powitajmy Nowy 2018 Rok” – Integracyjny...

Dodano: 29-11-2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Wspólnie powitajmy Nowy 2018 Rok” – Integracyjny Bal Sylwestrowy dla Osób Niepełnosprawnych.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a na realizację zadania publicznego pn.: „XXIV akcja...

Dodano: 29-11-2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „XXIV akcja charytatywna „Uśmiech pod choinkę”.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania...

Dodano: 27-11-2017

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczny czas” Wsparcie i aktywizacja osób głuchoniewidomych.”

[więcej]