rozmiar czcionki: A | A | A


Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a
środki PFRON: 0,00 PLN
środki BWD: 3 835,00 PLN

WZORY:
NOWY wzór oferty pobierz
wzór wypełniania oferty pobierz
NOWY wzór sprawozdania pobierz

ŚRODKI PFRON – DZ. U. 2016. 1945 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ”
pobierz


     Wzory umów

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 30-07-2020

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturowych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych działaniach”.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Dodano: 24-07-2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Projekt telewizyjno-filmowy #Młodzi Bez Barier.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 24-07-2020

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Integracja Amazonek – wyjazd do Karpacza”.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 24-07-2020

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „JESTEM AKTYWNY I BEZPIECZNY”.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 24-07-2020

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „W pełni sprawni zdobywamy Dolny Śląsk”.

[więcej]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty

Dodano: 24-07-2020

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Aktywność i integracja – życiową szansą osób niepełnosprawnych”.

[więcej]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty

Dodano: 24-07-2020

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Biała Laska nie tylko symbol Niewidomego”.

[więcej]