rozmiar czcionki: A | A | A

Uchwała nr 3255/V/17 z dn. 11 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 6613/IV/2013 z dn. 22 grudnia 2014


opinia prawna - adresaci zadania


opinia prawna - środki publiczne


Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a:

środki PFRON: 0,00 PLN
środki BWD: 50.000,00 PLN

 

Stan na dzień 17.X.2017 r:
Środki PFRON: 9.152 PLN
Środki BWD: 33.500 PLN

 


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tekst jednolity


Rozporządzenie z dn. 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 3255/V/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a

WZORY:

NOWY wzór oferty

wzór wypełniania oferty

NOWY wzór sprawozdania

opis dokumentów - środki BWD

opis dokumentów - środki PFRONŚRODKI PFRON – DZ. U. 2016. 1945 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ”

pobierz

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 20-10-2017

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Amazonki” podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24...

Dodano: 20-10-2017

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wchodzę w rolę”.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania...

Dodano: 20-10-2017

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie opłatkowe”.

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności...

Dodano: 18-10-2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Integracja Osób Niepełnosprawnych w Lokalnych Społecznościach – Adaptacje Filmowe: LALKA 5 D”

[więcej]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności...

Dodano: 18-10-2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „21. SKRZYDLATE PIOSENKI – integracyjne warsztaty wokalne”.

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania...

Dodano: 12-10-2017

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zmysłami poznajemy świat – świąteczne eksperymenty i Mikołaj marzeń.”

[więcej]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania...

Dodano: 11-10-2017

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Radosne święta dla niepełnosprawnych.”

[więcej]