rozmiar czcionki: A | A | A

Uchwała nr 3255/V/17 z dn. 11 stycznia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 6613/IV/2013 z dn. 22 grudnia 2014


opinia prawna - adresaci zadania


opinia prawna - środki publiczne


Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a:

środki PFRON: 0,00 PLN
środki BWD: 0,00 PLN

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tekst jednolity


Rozporządzenie z dn. 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 3255/V/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a

WZORY:

NOWY wzór oferty

wzór wypełniania oferty

NOWY wzór sprawozdania

opis dokumentów - środki BWD

opis dokumentów - środki PFRON

 ŚRODKI PFRON – DZ. U. 2016. 1945 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ”

pobierz

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.

Dodano : 17-07-2018

W dniu 17 lipca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka
w Kłodzku, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Młodzież pozytywnie nakręcona NIEPEŁNOSPRAWNYM 2018”
. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl,
w zakładce „(NIE)PEŁNOSPRAWNI”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną
na adres mailowy: aneta.bilmon@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia
24 lipca 2018 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.

Dodano : 17-07-2018

W dniu 16 lipca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„W Stronę Słońca”
, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Stres  i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu dla pracowników obszaru pomocy społecznej. Współpraca i organizacja działań pomocowych na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl,
w zakładce „(NIE)PEŁNOSPRAWNI”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: aneta.bilmon@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 24 lipca 2018 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.

Dodano : 17-07-2018

W dniu 16 lipca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pn. Dolnośląski Turniej Taneczny Osób Niepełnosprawnych.

 Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl,
w zakładce „(NIE)PEŁNOSPRAWNI”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną
na adres mailowy: aneta.bilmon@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 24 lipca 2018 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.

Dodano : 16-07-2018

W dniu 13 lipca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Promyk” Kłodzka Pomoc Społeczna,
na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Wycieczka do term w Solcu.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl,
w zakładce „(NIE)PEŁNOSPRAWNI”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną
na adres mailowy: aneta.bilmon@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 23 lipca 2018 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.

Dodano : 16-07-2018

W dniu 13 lipca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Lądecką Fundację Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych pn. „Współpraca partnerska a rehabilitacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych”.

 Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl,
w zakładce „(NIE)PEŁNOSPRAWNI”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną
na adres mailowy: aneta.bilmon@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 23 lipca 2018 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.

Dodano : 13-07-2018

W dniu 11 lipca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Artystycznych „Szczyty Kultury”, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pn. „Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych – aktywizacja przez kulturę i sport – Szczytna 2018”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl,
w zakładce „(NIE)PEŁNOSPRAWNI”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: aneta.bilmon@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 20 lipca 2018 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.

Dodano : 13-07-2018

W dniu 12 lipca 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez „Naszą Nadzieję – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych”,
na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl,
w zakładce „(NIE)PEŁNOSPRAWNI”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: aneta.bilmon@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 20 lipca 2018 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

Zmiany dot. ofert składanych w trybie art. 19a

09.10.2013 17:33

Nowy sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r., przyjął nowy sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tym samym przestaje obowiązywać Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 1485/IV/11 z dnia 22 listopada 2011 roku.

Główne zmiany to:
1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w każdym roku budżetowym określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w podziale na poszczególne wydziały i departamenty (przyznające dotacje na realizacje zadań publicznych).  
2. Informacje o wysokości planowanych i dostępnych środków finansowych, a także zmianach ich wysokości publikowane będą na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.
3. Oferty złożone w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, uważane będą za oferty niespełniające kryteriów formalnych.
4. Rozpatrywanie celowości realizacji zadania możliwe będzie jedynie w przypadku ofert spełniających kryteria formalne. Oferty takie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu do UMWD, zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UMWD, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu marszałkowskiego oraz na stronie internetowej właściwego merytorycznie wydziału.  Wszystkie zainteresowane podmioty w ciągu 7 dni od dnia publikacji oferty mogą zgłaszać do niej swoje uwagi.

Uchwała nr 4760/IV/13 z dn. 24 września 2013 r.