rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja - „Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej – fakty i mity”

Szanowni Państwo,

Dnia 10 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja pt.„Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej – fakty i mity”.

Szczegóły w załączniku

Załącznik    

pobierz

 

 

DOBRE PRAKTYKI - w zakresie ochrony zdrowia psychicznego

Wybrane „Dobre praktyki” w zakresie  ochrony zdrowia psychicznego w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zwanego dalej „NPOZP” (2011-2015) realizowane i planowane przez organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze oraz inne instytucje Województwa Dolnośląskiego zebrane przez Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Adresatami „dobrych praktyk” są osoby niepełnosprawne z doświadczeniem choroby psychicznej, osoby w podeszłym wieku cierpiące na zaburzenia otępienne, ich rodziny, bliscy oraz w mniejszym czy większym zakresie podopieczni szpitali psychiatrycznych, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, powiatowych ośrodków wsparcia, środowiskowych domów samopomocy z województwa dolnośląskiego. Są również w różnym zakresie psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi i zajęciowi, pedagodzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi i społeczni, doradcy zawodowi. 

Załącznik

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Uwagi do Informatora Województwa Dolnośląskiego proszę również zgłaszać na adres : ludmila.domagala@dolnyslask.pl

Szczegóły w załącznikach:

Priorytety promocji zdrowia psychicznego w ochronie zdrowia

pobierz

Informator - Województwo Dolnośląskie

pobierz

Informator dla Miasta Wrocławia

pobierz

10/03/14

Konferencja - Opieka psychiatryczna na Dolnym Śląsku

Szanowni Państwo

w dniu 01 października 2014 r. we Wrocławiu odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Dolnośląską Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych: „Opieka Psychiatryczna na Dolnym Śląsku-wybrane problemy opieki pielęgniarskiej”.
W programie konferencji był temat „Rozwój Psychiatrii Dolnośląskiej”, który omówił Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej, Jarosław Maroszek.
Historię Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu omówił Dyrektor Szpitala, Jacek Kacalak.
Pani Anna Jędryczka-Hamera Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „Art” z Wrocławia opowiedziała o rehabilitacji chorych psychicznie w XXI wieku na przykładzie działalności Stowarzyszenia, które oprócz Środowiskowego Domu Samopomocy, Pracowni Rehabilitacyjno- Plastycznej, prowadzi Teatr integracyjny „Euforion”.
Teatr ten wzbogacił Konferencję spektaklem „ Dziewięć kochanek kawalera Dorna”, wg Kornela Makuszyńskiego, który został nagrodzony gromkimi brawami.

Konferencja była objęta Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.