rozmiar czcionki: A | A | A

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Uwagi do Informatora Województwa Dolnoślaskiego proszę również zgłaszać na adres : ludmila.domagala@dolnyslask.pl

Szczegóły w załącznikach:

Priorytety promocji zdrowia psychicznego w ochronie zdrowia

pobierz

Informator - Wojewodztwo Dolnoslaskie

pobierz

10/03/14

Konferencja - Opieka psychiatryczna na Dolnym Śląsku

Szanowni Państwo

w dniu 01 października 2014 r. we Wrocławiu odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Dolnośląską Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych: „Opieka Psychiatryczna na Dolnym Śląsku-wybrane problemy opieki pielęgniarskiej”.
W programie konferencji był temat „Rozwój Psychiatrii Dolnośląskiej”, który omówił Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej, Jarosław Maroszek.
Historię Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu omówił Dyrektor Szpitala, Jacek Kacalak.
Pani Anna Jędryczka-Hamera Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „Art” z Wrocławia opowiedziała o rehabilitacji chorych psychicznie w XXI wieku na przykładzie działalności Stowarzyszenia, które oprócz Środowiskowego Domu Samopomocy, Pracowni Rehabilitacyjno- Plastycznej, prowadzi Teatr integracyjny „Euforion”.
Teatr ten wzbogacił Konferencję spektaklem „ Dziewięć kochanek kawalera Dorna”, wg Kornela Makuszyńskiego, który został nagrodzony gromkimi brawami.

Konferencja była objęta Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.