rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja - 17.12.2013 - Wrocław - ul.Dobrzyńska 21/23 Dobrzyńska 21/23, Sala 510, V pietro

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję, która odbędzie się dnia: 17.12.2013 o godz. 9.00, we Wrocławiu, przy ul.Dobrzyńskiej 21/23 - V Pietro, sala 510 w gmachu Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej.

Szczegóły oraz agenda w załączeniu

Załącznik   

pobierz

Jak dojechać na konferencje  

mapa

Czerwona strzałka miejsce konferencji.

Zielona strzałka - plac do parkowania pojazdów.

 

Zapraszamy!

Pracownicy Zdrowia

Zwiazek Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska w okresie kwiecień - grudzień 2013r realizował projekt pn."Wzmacnianie potencjału Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska motorem do rozwoju dialogu społecznego na Dolnym Śląsku.

Projket był finansowany w rmach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 5. Działania 5.5 Rozwuj dialogu społecznego, poddziałanie: 5.5.2. Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego.

Celem głównym projketu było wzmocnienie działalności Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska w regionalnym dialogu społecznym oraz zapewnienie stałego kontaktu z instytucjami kształtującymi warunki funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Szczegóły w załączniku

Załącznik         

pobierz