rozmiar czcionki: A | A | A

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem „Zaangażowane społeczeństwo obywatelskie, struktury pomocy osobom starszym”

Z inicjatywy Członków Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów działającej przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego, w dniach 11 i 12 października 2007r. we Wrocławiu, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem „Zaangażowane społeczeństwo obywatelskie, struktury pomocy osobom starszym”.

 

Konferencja została zorganizowana w ramach corocznych dolnośląskich obchodów Światowego Dnia Seniora. Ta inicjatywa społeczna jest przykładem przede wszystkim wspólnych działań władz samorządowych województwa dolnośląskiego, organów administracji, świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Konferencja została wsparta przez Komitet honorowy rektorów; Akademii Medycznej we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Komitet naukowy stanowiły najwyższe wrocławskie autorytety naukowe i społeczne osób, które są mentorami wsparcia dla Seniorów na terenie Dolnego Śląska. Konferencje te cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem w środowiskach regionalnych i międzynarodowych.

 

W spotkaniu w 2007 roku gościli miedzy innymi przedstawiciele Szwecji, Czech, Niemiec i Danii wygłaszając referaty, w który prezentowali swój dorobek i pomysły jak aktywizować środowiska seniorów jak wykorzystywać ich doświadczenie życiowe oraz potencjał intelektualny jak również zaangażowanie organów samorządowych i regionów w realizacji tych inicjatyw. W ciągu dwóch dni trwania Konferencji wygłoszono 34 wystąpienia z bardzo szerokim spektrum tematów reprezentowanych przez grupy, podmioty i instytucje.

 

Uczestnicy Konferencji jednoznacznie opowiedzieli się za kontynuowaniem tego typu inicjatyw, które są doskonałą platformą wymiany wiedzy i praktyk w tym „nowym” zjawisku, jakim jest rosnącą liczba seniorów zarówno na terenie województwa jak i w skali Europy.

 

Do góry