rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów 28 luty 2019 r.

Wzorem lat ubiegłych, uprzejmie informujemy, że Departament Zdrowia UMWD przy współpracy z 4 Regionalną Bazą Logistyczną oraz Stowarzyszeniem Dolnośląscy Seniorzy ogłasza VII Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, który odbędzie się 28 lutego 2019 roku. Jego celem jest:

- zaprezentowanie mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego dorobku artystycznego seniorów z naszego regionu,

- wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu,

- kultywowanie polskich tradycji wśród mieszkańców.

 

Na przegląd zapraszamy amatorskie: chóry, zespoły śpiewacze, tria, duety, solistów, kabarety, teatry, zespoły taneczne etc.

 

Warunki uczestnictwa:

1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć artyści amatorzy, którzy w ostatnim Przeglądzie nie zdobyli I - szego miejsca tj. soliści, duety, tria, zespoły śpiewacze, chóry, zespoły taneczne oraz kabarety działające na terenie Województwa Dolnośląskiego.

2. Należy przesłać: - 4 tytuły utworów, z których 2 zostaną zakwalifikowane do udziału, w tym jeden obowiązkowo a capella (a capella dotyczy chórów i zespołów śpiewaczych) - program kabaretowy ( do 20 min.) - krótką wzmiankę na temat wykonawcy/ców, chóru, zespołu, kabaretu tj. kiedy powstał, ile liczy osób, jakie ma osiągnięcia i kto ten chór/zespół/kabaret prowadzi, - informację na temat sprzętu, jaki niezbędny jest do występu. - Nieprzesłanie pełnej informacji spowoduje nie wpisanie zgłaszającego na listę uczestników.

3. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 10 minut.

4. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia wraz z powyższymi danymi na adres e mail: elzbieta.kowalczyk1@o2.pl .

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 23 lutego 2019 r.

5.Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru oraz prezencję wykonawców/chóru/zespołu/kabaretu etc. podczas występu.

6. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

7. Artyści, w każdej kategorii, które uzyskają pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jury może przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie.

8. Laureaci konkursu wezmą udział w koncercie finałowym organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystywania tych materiałów do promowania Przeglądu (bez wypłacenia honorarium).

10. Werdykt Jury jest ostateczny.

 

Ponadto: 1.Chóry zobowiązane są zgłosić w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu najpóźniej do godziny 08:30 przed rozpoczęciem imprezy. 2. Informacje można uzyskać pod nr tel.71 770 42 96 oraz 71 770 43 06 3. Osoba odpowiedzialna: Ewa Maćków i Maria Kryszczyńska Termin Przeglądu 28 lutego 2019 r.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu . O wszystkim będą na bieżąco informowanie osoby zainteresowane.

KAMPANIA NEFROTEST

Dodano: 06-04-2016 11:22

Dnia 08 -10- 2017 roku NEFROTEST organizuje kampanię, której celem jest rozpowszechnianie wśród Polaków wiedzy na temat chorób nerek, promocja profilaktyki oraz organizacja darmowych przesiewowych badań mogących pomóc w wykryciu chorób tego narządu. Szczegóły poniżej: KAMPANIA NEFROTEST

[więcej]

KONCERT PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH 14 MARCA 2016

Dodano: 10-03-2016 09:44

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Departament Zdrowia i Promocji Województwa, Platforma Wiedzy i Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów oraz Klub 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu informuje, że z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych odbędzie się Koncert Pieśni Wielkopostnych w wykonaniu Chóru Piastuny i Zespołu Radość oraz Misterium Męki Pańskiej wystawione przez Seniorów z Miękińskiego UTW. Patroni medialni: REGIONALNY MAGAZYN SENIORA, RADIO...

[więcej]

„Wielkanocna Baba” 2016

Dodano: 09-03-2016 14:04

Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów, to wyjątkowy czas, w którym symboliczne rytuały religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - Departament Polityki Zdrowotnej wraz z Platformą Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów zaprasza na cyklicznie organizowany Kiermasz Wyrobów Świątecznych wykonanych przez seniorów pn. „Wielkanocna Baba”, który odbędzie się 16...

[więcej]

III Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. ”Bo radość jest w nas”.

Dodano: 03-03-2016 09:33

W dniu 29 lutego 2016 roku w Sali Widowiskowej 4 RBLog przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbyła się III edycja Dolnośląskiego Przeglądu Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. ”Bo radość jest w nas”, który honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego, natomiast patronatem medialnym: Regionalny Magazyn Seniora oraz Radio Wnet.pl. Tym razem ze względu na dużą ilość zgłoszeń przegląd został podzielony na II-wie tury. W I- szej turze uczestniczyły chóry, zespoły śpiewacze i...

[więcej]

Program Edukacyjny: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12

Dodano: 18-02-2016 08:31

Informujemy, że od dnia 02.02.2016 r. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu organizuje szkolenia dla pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin, które mają być wsparciem dla chorych i ich bliskich w zmaganiu się z chorobą nowotworową. Program Edukacyjny: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12 Szkoła dla pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin Szacuje się, że opieką onkologiczną objętych jest ponad 40 tyś. mieszkańców Dolnego Śląska, a biorąc pod uwagę...

[więcej]

Konferencja "e-usługi w nowej perspektywie finansowej 2015-2020"

Dodano: 01-02-2016 09:30

Szanownie Państwo, dnia 19 stycznia 2016 odbyła się Konferencja poświęcona tematyce służby zdrowia. Poniżej agenda spotlania. GodzinaPrelegentTytuł9:3010:00Rejestracja uczestników10:0010:30Piotr Wrzecioniarz BCC, Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki Prof. Politechniki Wrocławskiej Systemy Zarządzania w Służbie Zdrowia10.3011.00Zygmunt Rajkowski Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dr inż. Politechniki Wrocławskiej Zarządzanie Techniką w jednostkach służby...

[więcej]

III DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNIE ZAKRĘCONYCH SENIORÓW 2016

Dodano: 20-01-2016 12:49

Przynależność do zespołów artystycznych jest jedną z najbardziej atrakcyjnych form edukacji, ponieważ ich uczestnicy mają wyjątkową możliwość wyrażania siebie prezentując program przed publicznością. Zatem przykładem lat ubiegłych Departament Zdrowia i Promocji Województwa  wraz z Organizatorami informuje, że dnia 29 lutego 2016 r. godz. 10:00 w Sali Widowiskowej 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu (dawniej Kino „Oko”) odbędzie się już III DOLNOŚLĄSKI...

[więcej]