rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów 28 luty 2019 r.

Wzorem lat ubiegłych, uprzejmie informujemy, że Departament Zdrowia UMWD przy współpracy z 4 Regionalną Bazą Logistyczną oraz Stowarzyszeniem Dolnośląscy Seniorzy ogłasza VII Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, który odbędzie się 28 lutego 2019 roku. Jego celem jest:

- zaprezentowanie mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego dorobku artystycznego seniorów z naszego regionu,

- wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu,

- kultywowanie polskich tradycji wśród mieszkańców.

 

Na przegląd zapraszamy amatorskie: chóry, zespoły śpiewacze, tria, duety, solistów, kabarety, teatry, zespoły taneczne etc.

 

Warunki uczestnictwa:

1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć artyści amatorzy, którzy w ostatnim Przeglądzie nie zdobyli I - szego miejsca tj. soliści, duety, tria, zespoły śpiewacze, chóry, zespoły taneczne oraz kabarety działające na terenie Województwa Dolnośląskiego.

2. Należy przesłać: - 4 tytuły utworów, z których 2 zostaną zakwalifikowane do udziału, w tym jeden obowiązkowo a capella (a capella dotyczy chórów i zespołów śpiewaczych) - program kabaretowy ( do 20 min.) - krótką wzmiankę na temat wykonawcy/ców, chóru, zespołu, kabaretu tj. kiedy powstał, ile liczy osób, jakie ma osiągnięcia i kto ten chór/zespół/kabaret prowadzi, - informację na temat sprzętu, jaki niezbędny jest do występu. - Nieprzesłanie pełnej informacji spowoduje nie wpisanie zgłaszającego na listę uczestników.

3. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 10 minut.

4. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia wraz z powyższymi danymi na adres e mail: elzbieta.kowalczyk1@o2.pl .

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 23 lutego 2019 r.

5.Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru oraz prezencję wykonawców/chóru/zespołu/kabaretu etc. podczas występu.

6. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

7. Artyści, w każdej kategorii, które uzyskają pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jury może przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie.

8. Laureaci konkursu wezmą udział w koncercie finałowym organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystywania tych materiałów do promowania Przeglądu (bez wypłacenia honorarium).

10. Werdykt Jury jest ostateczny.

 

Ponadto: 1.Chóry zobowiązane są zgłosić w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu najpóźniej do godziny 08:30 przed rozpoczęciem imprezy. 2. Informacje można uzyskać pod nr tel.71 770 42 96 oraz 71 770 43 06 3. Osoba odpowiedzialna: Ewa Maćków i Maria Kryszczyńska Termin Przeglądu 28 lutego 2019 r.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu . O wszystkim będą na bieżąco informowanie osoby zainteresowane.

Prezydium Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu...

Dodano: 09-10-2017 12:36

3 października 2017 r.  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się Posiedzenie Prezydium Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, którego głównymi tematami posiedzenia były wdrażanie reformy ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku oraz finansowanie opieki psychiatrycznej w województwie. Posiedzeniu przewodniczył Cezary Przybylski, przewodniczący Rady. Gościem spotkania był Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Minister Piotr...

[więcej]

Akademia Pielęgniarstwa Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Dodano: 04-10-2017 11:56

2 października 2017 r. w Novotelu & Ibis Wrocław Centrum we Wrocławiu odbyła się X Konferencja Naukowo - Szkoleniowa z cyklu Akademia Pielęgniarstwa. Temat konferencji: „Zagrożenia zawodowe w miejscu pracy pielęgniarek i położnych”.W Akademii udział wzięli między innymi; Pan Jarosław Maroszek, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa,  Prof. zw. dr hab. nauk med. Joanna Rosińczuk, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UM we Wrocławiu oraz ponad 200 pielęgniarek i położnych...

[więcej]

KAMPANIA NEFROTEST

Dodano: 29-09-2017 13:05

Informujemy, że w dniu 08 -10- 2017 roku odbędzie się kampania NEFROTEST,  której celem jest rozpowszechnianie wśród Polaków wiedzy na temat chorób nerek, promocja profilaktyki oraz organizacja darmowych przesiewowych badań mogących pomóc w wykryciu chorób tego narządu. Szczegóły poniżej: KAMPANIA NEFROTEST

[więcej]

Szkolenie w ramach Programu „Działania edukacyjne, profilaktyka, diagnostyka i leczenie...

Dodano: 29-09-2017 12:20

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego  we Wrocławiu Departament Zdrowia i Promocji Województwa Dział Profilaktyki Zdrowotnej Wydziału Zdrowia, zapraszają Seniorów i mieszkańców Dolnego Śląska na szkolenie:Prawidłowe odżywianie w wieku senioralnym w ramach Programu „Działania edukacyjne, profilaktyka, diagnostyka i leczenie niedożywienia u mieszkańców z terenu Województwa Dolnośląskiego”. Szczegóły w załączniku:

[więcej]

Warsztaty dla przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi

Dodano: 08-09-2017 10:17

Szanowni Państwo, dnia 06.09.2017 odbyły się we Wrocławiu Warsztaty dla przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, odpowiedzialnymi za określanie strategii i zarządzanie procesami ochrony zdrowia oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Warsztaty były otwarte, każdy związany z ochroną zdrowia mógł wziąć udział w konferencji. Zaproszenie wysłano także do szpitali powiatowych. Warsztaty były zorganizowane przy współpracy z Centrum Systemów...

[więcej]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora

Dodano: 28-08-2017 11:32

Szanowni Państwo, Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępcy Dyrektora ds.Medycznych Szczegóły w załączeniu

[więcej]

JUWENALIA III WIEKU 2017

Dodano: 14-07-2017 11:15

W dn. 19-21 VI 2017 w Teatrze Palladium, Klubie Hybrydy oraz w Białołęckim Ośrodku Kultury odbyły się już X JUWENALIA III WIEKU organizowane przez Fundację AVE przy wsparciu m.st. Warszawa To największy festiwal twórczych seniorów w Europie. W tym roku na trzech scenach festiwalowych udział wzięło 3,5 tysiąca artystów seniorów z całej Polski skupionych w chórach, zespołach,solistach, duetach, teatrach, grupach tanecznych etc.  Rewelacyjna artystyczna atmosfera!  Całe przedsięwzięcie...

[więcej]