rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów 28 luty 2019 r.

Wzorem lat ubiegłych, uprzejmie informujemy, że Departament Zdrowia UMWD przy współpracy z 4 Regionalną Bazą Logistyczną oraz Stowarzyszeniem Dolnośląscy Seniorzy ogłasza VII Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, który odbędzie się 28 lutego 2019 roku. Jego celem jest:

- zaprezentowanie mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego dorobku artystycznego seniorów z naszego regionu,

- wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu,

- kultywowanie polskich tradycji wśród mieszkańców.

 

Na przegląd zapraszamy amatorskie: chóry, zespoły śpiewacze, tria, duety, solistów, kabarety, teatry, zespoły taneczne etc.

 

Warunki uczestnictwa:

1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć artyści amatorzy, którzy w ostatnim Przeglądzie nie zdobyli I - szego miejsca tj. soliści, duety, tria, zespoły śpiewacze, chóry, zespoły taneczne oraz kabarety działające na terenie Województwa Dolnośląskiego.

2. Należy przesłać: - 4 tytuły utworów, z których 2 zostaną zakwalifikowane do udziału, w tym jeden obowiązkowo a capella (a capella dotyczy chórów i zespołów śpiewaczych) - program kabaretowy ( do 20 min.) - krótką wzmiankę na temat wykonawcy/ców, chóru, zespołu, kabaretu tj. kiedy powstał, ile liczy osób, jakie ma osiągnięcia i kto ten chór/zespół/kabaret prowadzi, - informację na temat sprzętu, jaki niezbędny jest do występu. - Nieprzesłanie pełnej informacji spowoduje nie wpisanie zgłaszającego na listę uczestników.

3. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 10 minut.

4. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia wraz z powyższymi danymi na adres e mail: elzbieta.kowalczyk1@o2.pl .

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 23 lutego 2019 r.

5.Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru oraz prezencję wykonawców/chóru/zespołu/kabaretu etc. podczas występu.

6. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

7. Artyści, w każdej kategorii, które uzyskają pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jury może przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie.

8. Laureaci konkursu wezmą udział w koncercie finałowym organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystywania tych materiałów do promowania Przeglądu (bez wypłacenia honorarium).

10. Werdykt Jury jest ostateczny.

 

Ponadto: 1.Chóry zobowiązane są zgłosić w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu najpóźniej do godziny 08:30 przed rozpoczęciem imprezy. 2. Informacje można uzyskać pod nr tel.71 770 42 96 oraz 71 770 43 06 3. Osoba odpowiedzialna: Ewa Maćków i Maria Kryszczyńska Termin Przeglądu 28 lutego 2019 r.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu . O wszystkim będą na bieżąco informowanie osoby zainteresowane.

DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNIE ZAKRĘCONYCH SENIORÓW 2018

Dodano: 14-02-2018 13:57

Wzorem lat ubiegłych, uprzejmie informujemy, że w dniu 20 marca 2018r. o godz. 9:00 w Ośrodku Działań Społeczno – Kulturalnych „PIAST” we Wrocławiu przy ul. Rękodzielniczej 1 odbędzie się VI Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, którego celem jest:    - zaprezentowanie mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego dorobku artystycznego seniorów z naszego regionu,     -     wymiana doświadczeń artystycznych między...

[więcej]

Ogłoszenie o naborze placówek POZ do współpracy w ramach projektu - RZS

Dodano: 15-12-2017 14:49

Szanowni Państwo, w załączeniu ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału...

[więcej]

Spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych pracowników...

Dodano: 14-12-2017 14:22

W środę, 13 grudnia 2017, w naszym Urzędzie odbyło się spotkanie Pana Jerzego Michalaka, Członka Zarządu Województwa oraz Dyrekcji Departamentu Zdrowia z przedstawicielami wojewódzkich organizacji związków zawodowych i samorządów zawodów medycznych.Na początku spotkania Pan Jerzy Michalak złożył życzenia Świąteczne, które zostały przyjęte sympatycznie. Następnie omówiono wspólne Stanowisko w sprawie konieczności zwiększenia nakładów  finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej realizowane...

[więcej]

Bożonarodzeniowa Biesiada Artystyczna "KOLĘDZIOŁKI I PASTORAŁKI"

Dodano: 14-12-2017 13:26

W dniu 12 grudnia 2017 r. w Teatrze Polskim odbyła się Bożonarodzeniowa Biesiada Artystyczna "Kolędziołki i Pastorałki". Śpiewanie kolęd i pastorałek to jedna z najmilszych tradycji. Kolędy są pieśniami, które dobrze nam się kojarzą – przypominają czasy dzieciństwa, są piękne, melodyjne, ciepłe. Tradycją już się stało, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza seniorów z całego regionu na wysłuchanie "Kolędziołek i...

[więcej]

STUDIA PODYPLOMOWE Z PSYCHOGERONTOLOGII

Dodano: 10-11-2017 13:11

Wzrastająca liczba osób starszych uzasadnia kształcenie kadr przygotowanych  do pracy z seniorami. Wychodząc na przeciw potrzebom społecznym Uniwersytet Wrocławski do dnia 15.XI.2017 r.prowadzi rekrutację na Studia Podyplomowe z Psychogerontologii. Szczegółowe informacje  można uzyskać pod nr tel. 71 367 18 14 oraz na stronie: http://www.psychologia.uni.wroc.pl/?q=asystentseniora-o-studiach.

[więcej]

STOWARZYSZENIE DOLNOŚLĄSCY SENIORZY

Dodano: 18-10-2017 09:21

Seniorzy z regionu Dolnego Śląska wiedzą, że zadowolenie z życia to przede wszystkim pozytywny stan ich zdrowia nie tylko  fizycznego ale także   psychicznego i społecznego. Seniorzy mają świadomość, że osiągnięcie pozytywnego stanu zdrowia w dużym stopniu zależy od stylu ich życia, a przede wszystkim od ich aktywności. Właśnie dlatego przez około pięć lat z wielkim sercem realizowali wszystkie postawione sobie zadania w projektach  „Platforma Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń...

[więcej]

Spotkanie z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych pracowników...

Dodano: 13-10-2017 09:42

W dniu 11 października 2017 r. w odbyła się kolejna edycja w ramach cyklicznych spotkań z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych oraz związków zawodowych pracowników ochrony zdrowia Województwa Dolnośląskiego, poświęconych zagadnieniom dolnośląskiej ochrony zdrowia. Samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentowali: Pan Jerzy Michalak – Członek Zarządu Województwa oraz Dyrekcja Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa. Pan Jerzy Michalak przedstawił obecnego Dyrektora Wydziału...

[więcej]