rozmiar czcionki: A | A | A

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo

08.09.2020 13:16 13:16

Szanowni Państwo,

STYPENDIA DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW I STOPNIA KSZTAŁCĄCYCH SIĘ NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO ORAZ POŁOŻNICTWO.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Studenta, który spełnia kryteria określone w „Zasadach udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo”

Szczegóły podano w załącznikach:


1) Treść ogłoszenia - pobierz
2) Wniosek o stypendium - pobierz  
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz
4) Wykaz podmiotów leczniczych samorządu Województwa Dolnośląskiego - pobierz
5) Oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń WZÓR - pobierz
6) Zasady  udzielania stypendiów - pobierz