rozmiar czcionki: A | A | A

Program Edukacyjny: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12

18.02.2016 08:31 08:31

Informujemy, że od dnia 02.02.2016 r. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu organizuje szkolenia dla pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin, które mają być wsparciem dla chorych i ich bliskich w zmaganiu się z chorobą nowotworową.

 

Program Edukacyjny: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12

Szkoła dla pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin

Szacuje się, że opieką onkologiczną objętych jest ponad 40 tyś. mieszkańców Dolnego Śląska, a biorąc pod uwagę wzrost zachorowalności i coraz wyższy wskaźnik 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory złośliwe, liczba ta będzie systematycznie wzrastać. Choroba nowotworowa stała się  chorobą przewlekłą, co powoduje, że osoby nią dotknięte muszą zmierzyć się w ciągu swojego życia z wieloma problemami natury fizycznej i psychicznej. Terapia jest procesem długotrwałym i uciążliwym dla chorego, ale także dla jego rodziny. Pacjenci i ich bliscy stają w obliczu nowej, często niezwykle trudnej dla nich sytuacji, nie potrafią poradzić sobie z pojawiającymi się problemami, poszukują nie zawsze dostępnej pomocy. Towarzyszące chorobie lęki wynikają z niewiedzy i braku edukacji onkologicznej, a pojawiające się problemy zmuszają do poszukiwania informacji i uczenia się życia z chorobą na nowo.
Szkoła dla pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin ma być wsparciem dla chorych i ich bliskich w zmaganiu się z chorobą nowotworową. Ma pomóc w lepszym zrozumieniu choroby, konieczności stosowania się do zaleceń lekarskich, powinna pozytywnie wpłynąć na efektywność leczenia i zmianę dotychczasowego stylu życia.
 Szkolenia  skierowane są do aktualnie diagnozowanych i leczonych pacjentów, jak również  osób chorujących od lat i ich rodzin, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat chorób nowotworowych, ale także zdrowych mieszkańców Dolnego Śląska zainteresowanych poruszaną problematyką.
 Zajęcia odbywają się w sali wykładowej (bud. A1 lub H) Dolnośląskiego Centrum Onkologii od 02.02.2016 r., dwa razy w tygodniu - wtorek i czwartek - w godz. 15.00-17.00 i będą trwały przez 10 kolejnych tygodni, czyli do 14.04.2016 r.
 Wśród wykładowców przewiduje się, poza lekarzami i pielęgniarkami, psychologami, rehabilitantami itp., także przedstawicieli NFZ, ZUS-u, MOPS-u, PEFRONU, Urzędu Skarbowego, organizacji pacjenckich i innych.
       
 Dodatkowe informacje:  dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor,
    telefon: 71/36 89 260  w godz. 9:00 – 12:00    
    ZAPRASZAMY

ROZKŁAD SPOTKAŃ