rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

20.11.2020 14:41 14:41

Fundacja Instytut Solidaryzmu złożyła ofertę na zadanie pt. "„Pilotażowy projekt badań przesiewowych w kierunku nowotworów jelita grubego dla Pacjentów z Województwa Dolnośląskiego”.

W dniu 20 listopada 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Instytut Solidaryzmu, Fundacja z siedzibą we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego pn. „ Promocja postaw prozdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych skierowanych do mieszkańców województwa dolnośląskiego”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Zdrowia oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce Zdrowie.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

W załączeniu:

Ogłoszenie

Oferta