rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów 28 luty 2019 r.

Wzorem lat ubiegłych, uprzejmie informujemy, że Departament Zdrowia UMWD przy współpracy z 4 Regionalną Bazą Logistyczną oraz Stowarzyszeniem Dolnośląscy Seniorzy ogłasza VII Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, który odbędzie się 28 lutego 2019 roku. Jego celem jest:

- zaprezentowanie mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego dorobku artystycznego seniorów z naszego regionu,

- wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu,

- kultywowanie polskich tradycji wśród mieszkańców.

 

Na przegląd zapraszamy amatorskie: chóry, zespoły śpiewacze, tria, duety, solistów, kabarety, teatry, zespoły taneczne etc.

 

Warunki uczestnictwa:

1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć artyści amatorzy, którzy w ostatnim Przeglądzie nie zdobyli I - szego miejsca tj. soliści, duety, tria, zespoły śpiewacze, chóry, zespoły taneczne oraz kabarety działające na terenie Województwa Dolnośląskiego.

2. Należy przesłać: - 4 tytuły utworów, z których 2 zostaną zakwalifikowane do udziału, w tym jeden obowiązkowo a capella (a capella dotyczy chórów i zespołów śpiewaczych) - program kabaretowy ( do 20 min.) - krótką wzmiankę na temat wykonawcy/ców, chóru, zespołu, kabaretu tj. kiedy powstał, ile liczy osób, jakie ma osiągnięcia i kto ten chór/zespół/kabaret prowadzi, - informację na temat sprzętu, jaki niezbędny jest do występu. - Nieprzesłanie pełnej informacji spowoduje nie wpisanie zgłaszającego na listę uczestników.

3. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 10 minut.

4. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia wraz z powyższymi danymi na adres e mail: elzbieta.kowalczyk1@o2.pl .

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 23 lutego 2019 r.

5.Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru oraz prezencję wykonawców/chóru/zespołu/kabaretu etc. podczas występu.

6. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

7. Artyści, w każdej kategorii, które uzyskają pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jury może przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie.

8. Laureaci konkursu wezmą udział w koncercie finałowym organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystywania tych materiałów do promowania Przeglądu (bez wypłacenia honorarium).

10. Werdykt Jury jest ostateczny.

 

Ponadto: 1.Chóry zobowiązane są zgłosić w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu najpóźniej do godziny 08:30 przed rozpoczęciem imprezy. 2. Informacje można uzyskać pod nr tel.71 770 42 96 oraz 71 770 43 06 3. Osoba odpowiedzialna: Ewa Maćków i Maria Kryszczyńska Termin Przeglądu 28 lutego 2019 r.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu . O wszystkim będą na bieżąco informowanie osoby zainteresowane.

Know Health

20.10.2011 18:57 18:57

„Najlepsze metody nie są owocem badań naukowców, pracujących w odciętych od świata laboratoriach. Nie tworzą ich też biurokraci (…). Nie są one dziełem pracujących z konsultantami specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi. Ich twórcami nie są lekarze praktycy pracujący z pacjentami, ani nawet eksperci od promocji zdrowia, zarządzający programami. Najlepsze metody powstają, gdy wszyscy ci ludzie działają wspólnie". Michael P. O’Donnell, red. naczelny American Journal of Health Promotion

Cytat ten przyświeca idei Know Health, która opiera się na przekonaniu, że nowoczesne myślenie o zdrowiu to myślenie o zmianie stylu życia i profilaktyce prozdrowotnej, a na końcu dopiero o leczeniu.  W celu przebicia się tej idei do naszej świadomości potrzebne są działania promocyjne i programy społeczne angażujące uwagę i zmieniające zachowania pojedynczych osób. Właśnie dlatego we Wrocławiu, w dn. 18-20 października, odbyło się pierwsze w Polsce Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej KNOW HEALTH. Środowiska samorządowe, biznesowe i medyczne wymieniały się doświadczeniami w dziedzinie upowszechniania i ochrony zdrowia. Eksperci z Polski, Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Norwegii szukali odpowiedzi na pytanie: Jak skonstruować atrakcyjny i skuteczny program promocji zdrowia? Forum KNOW HEALTH było też okazją do przyjrzenia się programom CSR z obszaru zdrowia.

Dziś, na zakończenie trzydniowych obrad, rozstrzygnięty został konkurs Know Health 2011 na najlepsze programy w obszarze promocji i profilaktyki zdrowia oraz służące umacnianiu, uświadamianiu i edukacji w tym zakresie. Laureaci nagrody odebrali z rąk wiceministra zdrowia Jakuba Szulca. Statuetki wręczono podczas uroczystej gali w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej (kompleks Hali Ludowej). Podczas uroczystości, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego reprezentowali pracownicy Departamentu Zdrowia.

W plebiscycie, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Forum Medicum, nagrody wręczono w następujących kategoriach:
•    Najlepsze działania CSR w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia:
I Jeronimo Martins Dystrybucja - Razem zadbajmy o zdrowie
II Klinika Ortodontyczna OrthoSmile - Z uśmiechem przez życie;
III Spółdzielnia Socjalna Smaki Życia - Sztuka odżywiania.

•    Najlepszy projekt samorządu, ZOZ-u lub innego podmiotu niekomercyjnego promujący zdrowie, czyli najlepsza inicjatywa samorządów lokalnych w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia:
I Urząd Miasta Słupsk - Zdrowie: Mama i Ja;
II Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Regionalny Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Społeczności Romskiej;
III Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku - Diagnostyczno-edukacyjny program promocji zdrowego stylu życia: Zdrowe Życie Twojego Dziecka.

* Kliknij na nazwę projektu w celu pobrania więcej informacji na jego temat.