rozmiar czcionki: A | A | A

Jest już Inżynier Kontraktu dla budowy nowego szpitala

13.08.2010 15:58 15:58

12 sierpnia spółka „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o podpisała umowę na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu” z konsorcjum dwóch wykonawców: Ekocentrum Sp. z o.o. z Wrocławia – Lider konsorcjum oraz Hill International Sp. z o.o. z Warszawy – Partner Konsorcjum

Zwycięskie Konsorcjum to doświadczona firma, która w swoim dorobku ma  kompleksowe nadzory inwestorskie w branży budowlanej, inżynieryjnej oraz drogowej. W zakresie inwestycji budownictwa kubaturowego w ostatnim okresie sprawował nadzór nad takimi inwestycjami jak:

•    Biurowiec Platinium Business Park w Warszawie przy ul. Domaniewskiej
i Wołowskiej,
•    Centrum Biznesowe Okęcie Aeropark w Warszawie przy ul. 17 stycznia 45
•    Budynek biurowo usługowy Wolf Marszałkowska w Warszawie przy ul. Żurawiej i Marszałkowskiej.

Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest prowadzenie nadzoru nad budową szpitala realizowaną przez wykonawców robót. Inżynier Kontraktu odpowiada za zgodność realizacji robót z dokumentacją techniczną, działa w imieniu Inwestora czyli spółki „Nowy Szpital Wojewódzki”, aż do zakończenia robót, odbioru końcowego szpitala i przekazanie go przyszłemu użytkownikowi, czyli spółce. Inżynier Kontraktu odpowiada za prawidłowość wykonanych robót na równi z wykonawcą. Jest to odpowiedzialne zadanie wymagające specjalistycznej i doświadczonej kadry inżynierskiej. Zatrudnienie Inżyniera Kontraktu jest typowym modelem realizacji inwestycji.

Umowa zawarta została na okres 76 miesięcy i obejmuje:
•    nadzór nad realizacją Etapu I – wyprzedzających badań archeologicznych
i wykonaniem płyty fundamentowej szpitala
•    nadzór nad realizacją Etapu II – budowa szpitala wraz z lądowiskiem dla helikopterów oraz zagospodarowaniem terenu
•    nadzór nad prawidłowym wykonaniem gwarancji wykonanych robót przez wykonawców o okresie 3 lat po zakończeniu robót.

Obecnie spółka prowadzi postępowanie przetargowe na realizacje I Etapu budowy szpitala, rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na 13 sierpnia br. Rozpoczęcie robót planowane jest na przełomie września i października.