rozmiar czcionki: A | A | A

Dotacja na likwidację barier

22.07.2010 08:52 08:52

Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne Ewa-Med w Obornikach Śląskich otrzyma pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD). Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przesunięciu projektu pn. „Poprawa jakości usług medycznych dla osób przewlekle chorych poprzez likwidację barier architektonicznych w NZOZ Specjalistycznego Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne Ewa-Med w Obornikach Śląskich” z listy rezerwowych na listę projektów wybranych do dofinansowania.

Dotacja przeznaczona jest na budowę windy szpitalnej, która ułatwi transport pomiędzy kondygnacjami budynku, nie tylko osób sprawnych lub poruszających się samodzielnie na wózkach inwalidzkich, ale również transport pacjentów na łóżkach szpitalnych.

W rozstrzygniętym w kwietniu 2009 r. naborze systemowym projekt Ewa-Med został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i  merytorycznym, ale ze względu na wyczerpanie się puli pieniędzy przeznaczonych do podziału, trafił na listę rezerwową. Za sprawą różnic w kursach walut oraz oszczędności poprzetargowych zwiększyła się kwota pieniędzy dostępna do rozdysponowania w  ramach Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII „Zdrowie” RPO dla Województwa Dolnośląskiego. W związku z tym, że Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjne Ewa-Med  potwierdziło gotowość realizacji zgłoszonego wcześnie projektu, zarząd województwa  zdecydował o dofinansowaniu tej inwestycji kwotą 360 tys. zł.