rozmiar czcionki: A | A | A

Przydatne linki

Prawo
Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (nowelizacja)   htpp://www.pozytek.gov.pl
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach htpp://www.sejm.gov.pl
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach   htpp://sejm.gov.pl

Fundusze Unijne
Komisja Europejska   www.ec.europa.eu
Portal Funduszy Strukturalnych www.funduszestrukturalne.gov.pl
Portal Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) Komponent Regionalny PO KL (DWUP) www.pokl.dwup.pl
 
Dolny Śląsk
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.umwd.pl
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy www.dwup.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu  www.kuratorium.wroclaw.pl
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej  www.dops.wroc.pl 
 
Regionalny Ośrodek EFS w Legnicy  www.legnica.roefs.pl
Regionalny Ośrodek EFS w Wałbrzychu  www.walbrzych.roefs.pl
Regionalny Ośrodek EFS we Wrocławiu  www.wroclaw.roefs.pl
Regionalny Ośrodek EFS w Jeleniej Górze www.jeleniagora.roefs.pl
 
Urzędy Centralne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Finansów  www.mf.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej  www.men.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  www.nauka.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia  www.mz.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Sportu  www.msport.gov.pl