rozmiar czcionki: A | A | A

Statut organizacji – ważna sprawa [INFOGRAFIKA]

Dodano: 29-12-2014 10:28

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument w fundacji / stowarzyszeniu, regulujący to, co i jak może organizacja robić. Zapisy statutu powinny znać oraz stosować: władze organizacji, księgowość, a w stowarzyszeniu także jego członkowie / członkinie.

[więcej]

Fundacjo, złóż do końca roku sprawozdanie do ministra

Dodano: 29-12-2014 10:18

Zbliża się koniec roku. Przypominamy, że dla fundacji oznacza to obowiązek złożenia do właściwego ministra sprawozdania z działalności za rok 2013

[więcej]

Deklaracje podatkowe za rok 2014 – obowiązek przekazywania drogą elektroniczną

Dodano: 15-12-2014 12:55

Od pewnego już czasu drogą elektroniczną (przez program Płatnik lub przez ePUAP) przekazujemy dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co do zasady – taka droga jest obowiązkowa, wyjątek dotyczy jedynie takich podmiotów, które przekazują deklaracje rozliczeniowe za nie więcej niż 5 osób. Podobne zasady zaczynają funkcjonować w zakresie rozwiązań podatkowych.

[więcej]

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji

Dodano: 28-11-2014 09:14

W większości organizacji pamiętamy już o konieczności sporządzania sprawozdania finansowego z działalności i jego przekazywaniu do urzędu skarbowego. Jednak istnieje także obowiązek sporządzania i przekazania sprawozdania merytorycznego.

[więcej]

Oferta realizacji zadania publicznego – część finansowa (kosztorys)

Dodano: 13-11-2014 11:54

Jednym z elementów oferty realizacji zadania publicznego jest kosztorys. To wykazanie wszystkich kosztów, jakich poniesienia wymaga realizacja zadania (projektu) wraz z określeniem, z jakich źródeł (finansowych – dotacyjnych, innych źródeł, np. z wpłat darczyńców lub opłat adresatów zadania czy ze środków własnych; niefinansowych – wkładu osobowego, czyli pracy wolontaryjnej) zostaną opłacone.

[więcej]

Ekonomia społeczna i jej podmioty

Dodano: 06-10-2014 08:42

Od kilku lat często w publicznej debacie przewija się temat ekonomii społecznej. Rozważane są jej funkcje i zadania, rola, jaką spełnia w budowie i funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a także szanse, jakie daje obywatelom. Czym jednak jest ekonomia społeczna i jakie organizacje i instytucje możemy zaliczyć do podmiotów ekonomii społecznej? Pytanie takie szczególnego znaczenia nabiera w sytuacji, w której gros unijnych środków przeznaczonych jest właśnie na wsparcie ekonomii społecznej

[więcej]

Po formularze KRS wejdź na poradnik.ngo.pl

Dodano: 08-09-2014 09:32

Rejestrujesz stowarzyszenie? Zgłaszasz do Krajowego Rejestru Sądowego zmianę zarządu? Twoja fundacja chce złożyć wniosek o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego? Zapraszamy do działu „Formularze KRS” w serwisie poradnik.ngo.pl.

[więcej]