rozmiar czcionki: A | A | A

RPO WD 2014-2020: możliwości aplikowania o środki dla ngo na rok 2015

Dodano: 09-10-2015 11:06

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru wniosków w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-20201, jeszcze w roku 2015 ogłoszonych zostanie kilka konkursów, w których beneficjentami mogą być m.in. organizacje pozarządowe. (POBIERZ DOKUMENT)

[więcej]

PROCEDURA ODWOŁAWCZA – PROGRAMY UNIJNE W PERSPEKTYWIE 2014 – 2020

Dodano: 05-10-2015 11:44

Coraz więcej IOK ogłasza konkursy w ramach poszczególnych programów w nowej perspektywie finansowej. Ich ocena może być negatywna w kilku przypadkach: kiedy projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub wtedy, gdy nie był spełnił kryteriów wyboru projektów a także w sytuacji, w której wprawdzie uzyskał wymaganą (minimalną) liczbę punktów i spełnił określone dla danego konkursu kryteria, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w danym konkursie nie jest wystarczająca na jego wybó

[więcej]

Sprawozdanie merytoryczne organizacji pozarządowej

Dodano: 29-07-2015 14:39

Organizacje pozarządowe poza sprawozdaniem finansowym z działalności mają obowiązek sporządzania corocznych sprawozdań merytorycznych. Jeśli organizacja posiada status OPP, składa sprawozdanie merytoryczne dwa razy.

[więcej]

Regionalny Program Operacyjny – możliwości uzyskania środków

Dodano: 28-05-2015 11:43

W latach 2014-2020 głównymi beneficjentami środków unijnych będą samorządy oraz przedsiębiorcy. Nie oznacza to jednak, że dla organizacji pozarządowych takich środków będzie brakowało. Organizacje pozarządowe są bowiem uprawnione do składania wniosków w ramach każdego właściwie programu.

[więcej]

SOWA zamiast GWA – aplikowanie o środki w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój

Dodano: 04-05-2015 13:31

W poprzednim okresie programowania organizacje pozarządowe najczęściej wnioskowały o unijne środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dla celów złożenia wniosku korzystały z Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Po kilku latach wszyscy zdążyli się przyzwyczaić do sposobu jego funkcjonowania, wad, zalet i pojawiających się co jakiś czas (aczkolwiek nie tak często, jak w przypadku Generatora Wniosków Płatniczych) nowych wersji.

[więcej]

Zatwierdzanie sprawozdania finansowego w organizacji

Dodano: 01-04-2015 15:01

Koniec marca to czas, który m.in. w organizacjach pozarządowych oznacza konieczność zamknięcia roku obrachunkowego, przygotowania sprawozdania finansowego i wypełnienia oraz wysyłki deklaracji CIT 8 z załącznikami. Jednak zaraz później rozpoczyna się czas, w którym zarząd organizacji (i organ nadzoru, jeśli taki organizacja posiada) powinien zapoznać się szczegółowo z przygotowanym – najczęściej przez osobę zajmującą się księgowością – sprawozdaniem finansowym. Jego podpisanie jest b

[więcej]

Elektroniczna wysyłka PIT i CIT za rok 2014

Dodano: 11-03-2015 14:36

Rok 2015 przynosi wiele zmian w działalności organizacji pozarządowych. Z tych najistotniejszych warto zwrócić uwagę na sposób przekazywania dokumentów rozliczeniowych dotyczących roku 2014.

[więcej]