rozmiar czcionki: A | A | A

Uproszczony formularz oferty i sprawozdania dla „małych grantów”.

Dodano: 29-04-2016 07:47

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2015 r. do tzw. "małych grantów" powinny być wprowadzone uproszczone wzory oferty i sprawozdania. 25 kwietnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało rozporządzenie w tej sprawie. Nowe formularze zaczną obowiązywać od 10 maja.

[więcej]

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. Jak będzie wyglądać po 20 maja?

Dodano: 26-04-2016 14:04

Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach kreuje nowy kształt stowarzyszeń zwykłych. Zmieniają się m.in. zasady dotyczące ich powstawania. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych będzie działać w oparciu o te same reguły w całej Polsce, a zasady jej prowadzenia określi rozporządzenie, które wejdzie w życie 20 maja 2016 r.

[więcej]

Stowarzyszenia. Co zmieni się w maju?

Dodano: 18-04-2016 14:08

Już niedługo zmienią się przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Najważniejsze zmiany to zmniejszenie liczby osób, które są konieczne do założenia stowarzyszenia oraz skrócenie czasu rejestracji. Duże zmiany dotyczą stowarzyszeń zwykłych.

[więcej]

Kto i kiedy wysyła sprawozdania [infografika]

Dodano: 16-03-2016 10:31

Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów. Niestety, zdarza im się gubić w tych obowiązkach. A mają ich więcej niż niejeden przedsiębiorca.

[więcej]

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE DOTYCZĄCYM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dodano: 07-01-2016 14:52

Ostatni rok przyniósł kilka zmian i zapowiedzi zmian w regulacjach prawnych odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

[więcej]

RPO WD 2014-2020: możliwości aplikowania o środki dla ngo na rok 2016

Dodano: 07-12-2015 11:23

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru wniosków w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 w roku 2016 ogłoszonych zostanie wiele konkursów, w których beneficjentami mogą być m.in. organizacje pozarządowe. Przypomnieć warto, że RPO w bieżącej perspektywie finansowej składa się niejako z dwóch części. Pierwsza to EFRR i obejmuje osi priorytetowe od 1 do 7 włącznie. Druga to EFS i tutaj znajdują się osi priorytetowe od 8 do 10 włącznie.

[więcej]

Koniec roku w organizacji pozarządowej – terminy i obowiązki

Dodano: 29-10-2015 11:38

Zakończenie roku kalendarzowego dla większości z nas oznacza czas podsumowań, rozliczeń i podejmowania decyzji dotyczących bliższej i dalszej przyszłości. Jeśli prowadzimy organizację pozarządową, koniec roku kalendarzowego wiąże się i z podsumowaniem dotychczasowej działalności, i z decyzjami dotyczącymi roku kolejnego, i z obowiązkami, o których nie należy zapominać. Wprawdzie na sprawozdania jeszcze przyjdzie czas, jednak warto przed 31 grudnia uporządkować dokumenty i formalności. To ważny o

[więcej]