rozmiar czcionki: A | A | A

Jak wypełnić nowy wzór oferty w ramach otwartych konkursów

Dodano: 06-03-2017 07:31

Zmiana wzoru oferty na realizację zadań publicznych zrodziła wiele wyzwań i wątpliwości, zarówno po stronie urzędników, jak i samych organizacji. Odbyło się i odbywa wiele konkursów, których organizatorami są różne szczeble administracji publicznej.

[więcej]

Chcesz założyć organizację pozarządową. Co wybrać – stowarzyszenie czy fundację?

Dodano: 02-02-2017 08:18

Osoby, które chcą rozpocząć swoją działalność społeczną i prowadzić organizację pozarządową, często się zastanawiają, którą formę najlepiej wybrać. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, co jest lepsze. Podejmując decyzję czy założyć stowarzyszenie, czy fundację warto wziąć pod uwagę przede wszystkim nasze intencje i motywy, a także potrzeby oraz zasoby jakimi już dysponujemy. Ale na początek dobrze jest zapoznać się z charakterystyką poszczególnych form oraz jakie są podobieństwa i różnice między

[więcej]

Koniec roku - ważne dla ngo aspekty formalne

Dodano: 16-12-2016 09:37

Zbliża się koniec roku 2016. Działające organizacje pozarządowe powinny uporządkować sprawy formalne i finansowe. Warto przed końcem roku dokonać przeglądu przychodów, kosztów oraz należności i zobowiązań, które znajdą się potem w naszym sprawozdaniu finansowym. Poniżej krótki spis, o czym należy pamiętać.

[więcej]

Akty prawne dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych

Dodano: 02-11-2016 10:15

Nie ma jednego aktu prawnego, który regulowałaby całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Podstawy funkcjonowania stowarzyszeń opisane są w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, fundacji – w ustawie o fundacjach. Ogólne zasady dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych są zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Darmowa Pomoc Prawna

Dodano: 02-09-2016 10:44

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

[więcej]

Ważna informacja dla OPP – nowe rozporządzenie

Dodano: 29-07-2016 11:33

19 lipca 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych.

[więcej]

Organizacje pozarządowe – terminy sprawozdań

Dodano: 24-06-2016 11:43

Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów. Pierwsze obowiązki związane ze sprawozdaniami pojawiają się w marcu, ale najwięcej terminów sprawozdawczych przypada na czerwiec i lipiec.

[więcej]