rozmiar czcionki: A | A | A

Jak wypełnić sprawozdanie z wykonania zadania publicznego?

Dodano: 22-11-2017 07:54

Jeśli organizacja otrzymała w tym roku dotację w ramach otwartego konkursu ofert, po zrealizowaniu zadania czeka ją sporządzenie sprawozdania. Sprawozdanie należy przygotować na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.)

[więcej]

Czy warto posiadać status OPP?

Dodano: 31-08-2017 12:05

Organizacja pożytku publicznego to organizacja, która ma – nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy – prawny status organizacji pożytku publicznego (OPP). Założeniem było, iż w zamian za pewne przywileje organizacje pożytku publicznego zobowiązane są do przestrzegania bardziej rygorystycznych zasad niż ogół organizacji pozarządowych. Co zatem daje i do czego zobowiązuje status OPP?

[więcej]

Jak zostać OPP?

Dodano: 04-08-2017 13:30

Organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) mogą starać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP).

[więcej]

Stowarzyszenia zwykłe a dotacja

Dodano: 30-06-2017 11:01

Nowelizacja ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, która weszła w życie 20 maja 2016 r., dała nowe możliwości działania stowarzyszeniom zwykłym. Są one również związane z różnymi nowymi źródłami finansowania działań, w tym możliwość korzystania z dotacji.

[więcej]

Organizacje pozarządowe – pamiętajcie o sprawozdaniach!

Dodano: 01-06-2017 11:23

Stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) powinny co roku sporządzić sprawozdania (finansowe i merytoryczne) oraz złożyć je do różnych urzędów. Pierwsze obowiązki związane ze sprawozdaniami pojawiają się w marcu, ale najwięcej terminów sprawozdawczych przypada na czerwiec i lipiec.

[więcej]

Tryb „małych grantów” – zasady, oferta i sprawozdanie

Dodano: 08-05-2017 09:43

Tryb „małych grantów” opisany jest w art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z założenia jest to tryb uproszczony wobec otwartego konkursu ofert. Oferty składane są z inicjatywy organizacji, a od 10 maja 2016 roku obowiązują uproszczone formularze - oferty oraz sprawozdania.

[więcej]

Uwaga! Kolejna nowelizacja ustawy o pożytku.

Dodano: 05-04-2017 12:47

25 marca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany są niewielkie, ale znaczące dla organizacji posiadających status opp.

[więcej]