rozmiar czcionki: A | A | A

Organizacje pozarządowe mogą złożyć CIT-8 na papierze między 25 a 31 października 2019 r.

Dodano: 18-10-2019 09:47

Organizacje pozarządowe mogą złożyć CIT-8 na papierze między 25 a 31 października 2019 r.

[więcej]

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w organizacjach pozarządowych

Dodano: 09-09-2019 12:11

Kto ponosi odpowiedzialność?Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w organizacji pozarządowej, podlegają osoby, którym przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne (zarząd organizacji pozarządowej), czynności związane z wykorzystaniem lub dysponowaniem tymi środkami (inne osoby, którym zarząd organizacji powierzył takie obowiązki). Podstawą takiej odpowiedzialności  jest  art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny f

[więcej]

Oświadczenie o adresie do doręczeń

Dodano: 19-06-2019 07:37

W dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z nowelizacją, członkowie zarządu organizacji pozarządowych są zobowiązani do poinformowania KRS o swoim adresie do doręczeń.

[więcej]

Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego

Dodano: 03-06-2019 13:10

Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego opracowane przez doradcę z Regionalnego Punktu Doradczego dla organizacji pozarządowych funkcjonującym w UMWD - [plik]

[więcej]

Złożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym

Dodano: 29-04-2019 09:59

Jak co roku organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości, mają obowiązek sprawozdawczy za ubiegły rok - wobec urzędu skarbowego. Nie mają go tylko organizacje, które wybrały księgowość podatkową uproszczoną (uproszczona ewidencja przychodów i kosztów).

[więcej]

e-Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu...

Dodano: 26-03-2019 10:26

Od 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości zobowiązują do sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.

[więcej]

Najczęściej popełniane błędy w przedstawionych ofertach na wykonanie zadania publicznego

Dodano: 22-03-2019 12:15

Uniknięcie błędów pozwoli na zwiększenie szansy otrzymania przez organizacje środków finansowych na realizację projektów ogłaszanych w ramach zadań publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]