rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego WRDS WD

Dodano: 07-04-2016

Sytuacja pracowników Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Oddział Dolnośląski w kontekście restrukturyzacji spółki i zamówień na przewozy była głównym zaplanowanym tematem posiedzenia Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego WRDS WD, które odbyło się 7 kwietnia 2016 r. Na spotkanie zostali zaproszeni goście Janusz Berkowski, Dyrektor spółki oraz przedstawiciele organizacji związkowych w Przewozach Regionalnych: Wiesław Natanek, Anita Kraśnicka oraz Robert Bednarek.Na wstępie spotkania Dagna...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD

Dodano: 04-04-2016

„Inteligentne specjalizacje w województwie dolnośląskim. Plan dalszych prac oraz bieżący monitoring ich wpływu na kierunki rozwoju gospodarczego w regionie na bazie składanych wniosków o dotacje”, który przedstawiła Justyna Lasak, Kierownik Działu Innowacji i Konkurencyjności Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz  regionalna polityka transportowa omówiona przez  Jakuba Rosowskiego, kierownika Pracowni Infrastruktury Transportowej Instytutu Rozwoju...

[więcej]

Spotkanie świąteczne Prezydium WRDS WD w siedzibie BCC

Dodano: 24-03-2016

Ostatnie spotkanie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego przez Świętami Wielkanocnymi miało uroczysty charakter. Odbyło się w siedzibie BCC na zaproszenie Przewodniczącego WRDS WD Marka Worona. Oprócz życzeń świątecznych zebrani omówili najbliższe plany działań Rady i jej zespołów.

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 15-03-2016

Bieżąca sytuacji związana z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WD oraz perspektywa wydatkowania funduszy „post Jeremi” były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 15 marca br. Gośćmi spotkania byli także Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Burmistrz Mieroszowa, którzy przedstawili informację na temat bieżącą sytuację związaną z wydaniem decyzji o przedłużeniu koncesji dla Kopalni w Bartnicy. Spotkanie prowadził przewodniczący WRDS WD Marek Woron. Radosław...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

Dodano: 10-03-2016

Omówieniu bieżącej sytuacji szpitali wojewódzkich, klinicznych i powiatowych oraz sytuacji związanej z funkcjonowaniem szpitali powiatowych w Złotoryi i Strzelnie poświęcone było drugie posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD pod przewodnictwem Pawła Hreniaka, Wojewody Dolnośląskiego. Podczas posiedzenia wybrano także trzeciego wiceprzewodniczącego Zespołu reprezentującego stronę związkową w Radzie. Został nim Andrzej Łakota z OPZZ. Na wniosek organizacji...

[więcej]

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego

Dodano: 03-03-2016

Zatwierdzenie regulaminu prac zespołu, wybór wiceprzewodniczących oraz dyskusja nad tematyką posiedzeń Zespołu zdominowały pierwsze posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego WRDS WD, które odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, w Sali im. Jerzego Popiełuszki, do czego nawiązał przewodniczący Zespołu, Kazimierz Kimso. – Inauguracja prac Zespołu odbywa się w Sali poświęconej człowiekowi, który oddał życie za możliwość prowadzenia dialogu – powiedział....

[więcej]

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. rozwoju regionalnego

Dodano: 25-02-2016

Zatwierdzenie regulaminu prac zespołu, wybór wiceprzewodniczących oraz dyskusja nad tematyką posiedzeń Zespołu zdominowały pierwsze posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD. Obradom przewodniczył Bogusław Graboń, przewodniczący zespołu.Gościem specjalnym inauguracyjnego spotkania był Marek Woron, przewodniczący WRDS WD, który powiedział, że ma nadzieję, iż praca w zespole przyniesie wszystkim jego członkom zadowolenie i satysfakcję. Dodał,...

[więcej]