rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WD

Dodano: 20-07-2016

Przyjęcie Stanowiska nr 3/2016 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w sprawie projektu ustawy Prawo wodne było najważniejszym punktem programu Prezydium WRDS WD w dniu 20 lipca 2016 r., które prowadził przewodniczący Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC.Ponadto członkowie Prezydium omawiali sprawy bieżące i plan pracy na najbliższe miesiące. Ustalono, że omawianą na poprzednim spotkaniu problematyką dotyczącą zanieczyszczenia powietrza na Dolnym...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 28-06-2016

Decyzja o wypracowaniu wspólnego stanowiska dotyczącego funkcjonowania przedsiębiorstwa Stawy Milickie S.A. w kontekście projektu ustawy Prawo Wodne było jednym z ważniejszych tematów posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Wojewódzkiego Dolnośląskiego, które odbyło się 28 czerwca 2016 r. Spotkanie prowadził Marek Woron, przewodniczący WRDS WD. Problem został przedstawiony na wniosek Samorządu Województwa Dolnośląskiego, który jest właścicielem spółki, a dotyczy – wg...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 22-06-2016

Temat „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 50 plus istotnym wyzwaniem dla urzędów pracy na Dolnym Śląsku oraz szansą na uzupełnienie niedoborów kadrowych u przedsiębiorców” przedstawiony przez Ewę Grzebieniak, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, był głównym punktem posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD w dniu 22 czerwca 2016 r.  Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Mojzych z BCC, przewodniczący Zespołu.W związku z zaproponowanym...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

Dodano: 07-06-2016

Zmianom w systemie ratownictwa medycznego, danym statystycznym z obszaru ochrony zdrowia gromadzonym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Dolnośląski Oddział NFZ oraz bezpieczeństwu pacjentów i zdarzeniom niepożądanym w jednostkach medycznym poświęcone było kolejne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD pod przewodnictwem Pawła Hreniaka, Wojewody Dolnośląskiego. Na wniosek Konfederacji Lewiatan została także dokonana zmiana w składzie Prezydium Zespołu. Marka...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 17-05-2016

Dwa stanowiska: w sprawie Kopalni w Bartnicy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały przyjęte na posiedzeniu Prezydium WRDS WD 17 maja 2016 r. Ponadto członkowie Prezydium wysłuchali informacji na temat państwowego monitoringu środowiska a potrzebami uzdrowisk dolnośląskich związanych z uzyskaniem statusu uzdrowiska, którą przedstawili Waldemar Kulaszka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Świętosława Żyniewicz, główny specjalista w Wydziale Monitoringu Wojewódzkiego...

[więcej]

Poziedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 14-04-2016

„Rola i znaczenie nowych rozwiązań ułatwiających młodym wejście/powrót na rynek pracy, w tym wdrażanych programów finansowanych z funduszy unijnych” oraz „Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako narzędzie pomocne w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców. Stan kontraktacji, kryteria podziału środków oraz zaistniałe problemy we wdrażaniu KFS na Dolnym Śląsku” zdominowały posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD, które odbyło się 14 kwietnia 2016 r. pod...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 13-04-2016

Omówienie bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz informacje z ostatnich posiedzeń zespołów roboczych były głównymi tematami posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego pod kierownictwem Przewodniczącego Marka Worona, które odbyło się 13 kwietnia 2016 r.Andrzej Kalisz, Wiceprzewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego, poinformował zebranych, iż dyskusja dotycząca przyszłości pracowników Oddziału Dolnośląskiego spółki Przewozy Regionalne...

[więcej]