rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Dodano: 19-10-2016

Przyszłości zakładów klastra LG zlokalizowanych w Podstrefie Biskupice Podgórne Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego pod przewodnictwem Marka Worona, które odbyło się 19 października 2016r. W spotkaniu wzięli udział Goście z Agencji Rozwoju Przemysłu: Marek Zaczek, Pełnomocnik Zarządu ds. Restrukturyzacji Majątkowej ARP S.A., Maciej Ślęzak, Dyrektor ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, Tarnobrzeska...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 19-10-2016

Propozycja zwołania spotkania dotyczącego statusu uzdrowisk w świetle nowych rozwiązań prawnych była najważniejszym punktem posiedzenia Prezydium WRDS WD, które odbyło się 19 października 2016 r.Temat wniósł pod obrady Kazimierz Kimso, Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność, który mówił, iż większość budynków uzdrowiskowych wymaga kosztownego kapitalnego remontu, na który samorząd województwa nie posiada obecnie środków. Natomiast nowe regulacje prawne uniemożliwiają...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 07-09-2016

Ustalenie programu i listy zaproszonych gości na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego na temat przyszłości specjalnych stref ekonomicznych i firm działających w tych strefach było głównym tematem posiedzenie Prezydium WRDS WD w dniu 7 września 2016 r., któremu przewodniczył Marek Woron, Przewodniczący WRDS WD.Zebrani omawiali także bieżącą działalność Rady oraz sprawy społeczno-gospodarcze regionu. W trakcie dyskusji na temat planowanego posiedzenia Rady...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 24-08-2016

Przyjęcie Stanowiska Prezydium WRDS WD w sprawie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków – Lubawka, informacje z posiedzeń zespołów ds. rynku pracy i ds. rozwoju regionalnego oraz ds. dialogu społecznego były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 24 sierpnia br. Przewodniczący WRDS WD Marek Woron przedstawił też informacji na temat bieżących prac nad nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.Członkowie Prezydium bez uwag...

[więcej]

Posiedzenie zespołów: ds. rynku pracy i ds. rozwoju regionalnego

Dodano: 22-08-2016

Podsumowanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, na którym omawiano bieżącą sytuację na rynku pracy oraz propozycja zorganizowania plenarnego posiedzenia w sprawie przyszłości zakładów funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych na Dolnym Śląsku były tematami wspólnego posiedzenia zespołów ds. rynku pracy i ds. rozwoju regionalnego. Spotkanie prowadził Krzysztof Mojzych, przewodniczący zespołu ds. rynku pracy.Kazimierz Kimso, przewodniczący...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego WRDS WD

Dodano: 21-07-2016

Sytuacja pracowników Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Oddział Dolnośląski w kontekście restrukturyzacji spółki i zamówień na przewozy była ponownie tematem posiedzenia Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego WRDS WD, które odbyło się 21 lipca 2016 r. Na spotkanie zostali zaproszeni goście Janusz Berkowski, Dyrektor spółki oraz przedstawiciele organizacji związkowych w Przewozach Regionalnych: Wiesław Natanek, Anita Kraśnicka oraz Robert Bednarek.W spotkaniu uczestniczył Jerzy Michalak, Członek...

[więcej]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 20-07-2016

Zjawisku tzw. „przegrzania rynku pracy” poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się 20 lipca 2016 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Spotkanie przygotował Zespół ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego na wniosek Dolnośląskich Pracodawców (Konfederacja Lewiatan).Jak wynika z danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i powiatowych urzędów pracy, na Dolnym Śląsku jest obecnie rekordowo niskie...

[więcej]