rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej WRDS WD

Dodano: 23-03-2017

Informacja na temat organizacji pracy i zadań nowej instytucji – Krajowej Administracji Skarbowej była tematem posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu Marek Woron.Gośćmi i prelegentami posiedzenia byli Józef Dolata, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Aneta Makowska-Hrycyk, Radca Prawny w IAS, Julita Foltyńska-Klimiuk, Kierownik komórki ds. kontroli podatkowej w IAS.Dyrektor...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 15-03-2017

Podpisanie porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a spółką Przewozy Regionalne na realizację przewozów pasażerskich na Dolnym Śląsku było najważniejszym punktem programu posiedzenia Prezydium WRDS WD, które poprowadził w zastępstwie przewodniczącego WRDS WD – Andrzej Kalisz, wiceprzewodniczący. O ustaleniach dotyczących podpisania umowy poinformowali członków Prezydium Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Krzysztof Zgorzelski, prezes...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD

Dodano: 23-02-2017

Projektowane zmiany w systemie ochrony zdrowia były głównym tematem posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, które dobyło się 23 lutego 2017 r. Obradom przewodniczył Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski, Przewodniczący Zespołu. Temat związany z projektowanymi zmianami zaprezentował Andrzej Oćwieja, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyjaśnił, że proponowane zmiany są na...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 10-02-2017

Marszałek Cezary Przybylski, który objął w bieżącym roku funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, poprowadził 10 lutego pierwsze posiedzenie Prezydium Rady w 2017 roku. Głównymi tematami były problemy związane z poziomem finansowania świadczeń psychiatrycznych w placówkach medycznych Dolnego Śląska oraz funkcjonowanie uzdrowisk w kontekście zmian w ustawie o działalności leczniczej. Cezary Przybylski przedstawił także członkom Prezydium obszary...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 07-02-2017

Dyskusja nad stanowiskiem dotyczącym kontynuowania instrumentu Zlecania Działań Aktywizacyjnych oraz kwestii niewykorzystania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego były głównymi tematami posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD pod kierownictwem nowej przewodniczącej Ewy Grzebieniak, reprezentującej stronę samorządową w Radzie. Oba tematy zostały zgłoszone przez Dolnośląskich Pracodawców. Artur Sawrycz prezentował korzyści wynikające ze stosowania...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD

Dodano: 06-02-2017

Wybrane problemy zgłaszane przez przedsiębiorców w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych były głównym tematem posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD w dniu 6 lutego 2017 r. Spotkanie prowadził nowy przewodniczący Zespołu Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC. O problemach pojawiających w relacji: przedsiębiorca – ZUS mówił mecenas Wojciech Zając, radca prawny i partner, kierujący praktyką prawa pracy w Kancelarii Prawnej...

[więcej]

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 20-12-2016

- Przygotowanie nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego jest jednym z głównych zadań, które stoi przede mną w roku 2017 jako nowej przewodniczącej RDS – powiedziała Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, która była specjalnym gościem posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w dniu 20 grudnia 2016r. Henryka Bochniarz dodała, że bardzo liczy na głos przedstawicieli wojewódzkich rad dialogu...

[więcej]