rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 05-07-2017

„Działania Dolnego Śląska na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego” oraz bieżące prace nad finansowaniem oświaty i szkolnictwa zawodowego były głównymi tematami posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD, które odbyło się 5 lipca 2017 r. Spotkanie prowadziła Ewa Grzebieniak, Przewodnicząca Zespołu.Dotychczasowe działania Samorządu Województwa związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego finansowane zarówno z budżetu Dolnego Śląska, jak i środków unijnych...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 03-07-2017

Podpisanie Stanowiska Prezydium WRDS WD w sprawie stawek na leczenie psychiatryczne dla podmiotów leczniczych województwa dolnośląskiego było najważniejszym punktem programu posiedzenie Prezydium w dniu 3 lipca 2017 r. Obradom przewodniczył Andrzej Otręba, Wiceprzewodniczący WRDS WD.Przed podpisaniem Stanowiska członkowie Prezydium wysłuchali informacji na temat niedofinansowania opieki psychiatrycznej i odwykowej oraz braku właściwej wyceny procedur leczniczych w podmiotach leczniczych...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD

Dodano: 26-06-2017

„Otoczenie prawne dla przedsiębiorców w nurcie aktualnych zmian. Państwowa Inspekcja Pracy – sposób prowadzenia kontroli przez Okręgową Inspekcję Pracy w zakresie realizacji zagadnień dotyczących prawidłowości zawierania umów o pracę u wykonawców i podwykonawców na usługi lub roboty budowlane było tematem posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD w dniu 26 czerwca 2017 r. Spotkanie prowadził Marek Woron, Przewodniczący Zespołu. Zagadnienia...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 07-06-2017

Podpisanie opinii stron społecznych i samorządowej w sprawie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, dyskusja na temat harmonogramu prac nad nowelizacją Strategii Województwa i określenie wstępnych terminów konsultacji projektu dokumentu oraz coraz trudniejsza sytuacja opieki psychiatrycznej na Dolnym Śląsku były głównymi tematami posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w dniu 7 czerwca br. Obrady prowadził Cezary Przybylski, Przewodniczący...

[więcej]

Posiedzenie WRDS WD

Dodano: 13-04-2017

Przyjęcie Opinii Przyjęcie opinii w sprawie zaopiniowania projektu „Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017r.” oraz bieżąca sytuacja dotycząca wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, aktualny stan prawny oraz zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców były głównymi tematami posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w dniu 13 kwietnia 2017 r. Obradom przewodniczył Cezary Przybylski, Przewodniczący WRDS WD, Marszałek Województwa...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 05-04-2017

Zatwierdzenie dwóch uchwał Zespołu: w sprawie rekomendowania Radzie Dialogu Społecznego wystąpienia do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwestii kontynuowania realizacji instrumentu Zlecania Działań Aktywizacyjnych w 2017 roku oraz rekomendowania Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego przyjęcia opinii w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu „Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017” były najważniejszymi punktami...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej WRDS WD

Dodano: 23-03-2017

Informacja na temat organizacji pracy i zadań nowej instytucji – Krajowej Administracji Skarbowej była tematem posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu Marek Woron.Gośćmi i prelegentami posiedzenia byli Józef Dolata, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, Aneta Makowska-Hrycyk, Radca Prawny w IAS, Julita Foltyńska-Klimiuk, Kierownik komórki ds. kontroli podatkowej w IAS.Dyrektor...

[więcej]