rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 23-08-2017

Podpisanie Apelu Prezydium WRDS WD w sprawie nadzoru nad realizacją zadań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu przykładnego, odpowiadającego realiom ekonomicznym i wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom społecznym szacowania wartości usług obejmowanych zamówieniami publicznymi było najważniejszym punktem programu posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie odbyło się 23 sierpnia 2017 r., obrady prowadził Cezary Przybylski, przewodniczący...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 05-07-2017

„Działania Dolnego Śląska na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego” oraz bieżące prace nad finansowaniem oświaty i szkolnictwa zawodowego były głównymi tematami posiedzenia Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD, które odbyło się 5 lipca 2017 r. Spotkanie prowadziła Ewa Grzebieniak, Przewodnicząca Zespołu.Dotychczasowe działania Samorządu Województwa związane z rozwojem szkolnictwa zawodowego finansowane zarówno z budżetu Dolnego Śląska, jak i środków unijnych...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 03-07-2017

Podpisanie Stanowiska Prezydium WRDS WD w sprawie stawek na leczenie psychiatryczne dla podmiotów leczniczych województwa dolnośląskiego było najważniejszym punktem programu posiedzenie Prezydium w dniu 3 lipca 2017 r. Obradom przewodniczył Andrzej Otręba, Wiceprzewodniczący WRDS WD.Przed podpisaniem Stanowiska członkowie Prezydium wysłuchali informacji na temat niedofinansowania opieki psychiatrycznej i odwykowej oraz braku właściwej wyceny procedur leczniczych w podmiotach leczniczych...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD

Dodano: 26-06-2017

„Otoczenie prawne dla przedsiębiorców w nurcie aktualnych zmian. Państwowa Inspekcja Pracy – sposób prowadzenia kontroli przez Okręgową Inspekcję Pracy w zakresie realizacji zagadnień dotyczących prawidłowości zawierania umów o pracę u wykonawców i podwykonawców na usługi lub roboty budowlane było tematem posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD w dniu 26 czerwca 2017 r. Spotkanie prowadził Marek Woron, Przewodniczący Zespołu. Zagadnienia...

[więcej]

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

Dodano: 07-06-2017

Podpisanie opinii stron społecznych i samorządowej w sprawie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, dyskusja na temat harmonogramu prac nad nowelizacją Strategii Województwa i określenie wstępnych terminów konsultacji projektu dokumentu oraz coraz trudniejsza sytuacja opieki psychiatrycznej na Dolnym Śląsku były głównymi tematami posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w dniu 7 czerwca br. Obrady prowadził Cezary Przybylski, Przewodniczący...

[więcej]

Posiedzenie WRDS WD

Dodano: 13-04-2017

Przyjęcie Opinii Przyjęcie opinii w sprawie zaopiniowania projektu „Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017r.” oraz bieżąca sytuacja dotycząca wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, aktualny stan prawny oraz zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców były głównymi tematami posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w dniu 13 kwietnia 2017 r. Obradom przewodniczył Cezary Przybylski, Przewodniczący WRDS WD, Marszałek Województwa...

[więcej]

Posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

Dodano: 05-04-2017

Zatwierdzenie dwóch uchwał Zespołu: w sprawie rekomendowania Radzie Dialogu Społecznego wystąpienia do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwestii kontynuowania realizacji instrumentu Zlecania Działań Aktywizacyjnych w 2017 roku oraz rekomendowania Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego przyjęcia opinii w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu „Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2017” były najważniejszymi punktami...

[więcej]