rozmiar czcionki: A | A | A

Wicemarszałek Marcin Gwóźdź

Urodził się w 1977 roku w Ząbkowicach Śląskich. Absolwent Politechniki Poznańskiej z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji oraz Politechniki Wrocławskiej z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Ukończył także Szkołę Podchorążych Rezerwy.

Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Praktyk w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, łączący wiedzę techniczną z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami.

Od 2007 do 2016 roku był Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin sp. z o.o. Później pełnił też funkcję Prezesa Zarządu w największym zespole uzdrowiskowym w Polsce – Uzdrowiskach Kłodzkich S.A. – Grupa PGU oraz Wiceprezesa KGHM TFI S.A.
Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski

Urodził w 1979 roku we Wrocławiu. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku stosunki międzynarodowe. Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Prawa i Sprawiedliwości. Był Radnym Miasta Wrocławia kadencji 2014-2018. W Radzie Miasta pracował w komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury oraz komisji Komunikacji i Ochrony Środowiska.

Pracował w administracji publicznej, w sektorze prywatnym, współpracował z organizacjami pozarządowymi. Przygotowywał i rozliczał m.in. projekty społeczne związane z edukacją i aktywizacją zawodową dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. W 2012 r. został wybrany przez wrocławskie organizacje pozarządowe do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.