rozmiar czcionki: A | A | A

Współpraca z placówkami dyplomatycznymi

Wykaz konsulatów na terenie Dolnego Śląska

Konsulat Generalny Niemiec
Konsul Generalna - Elisabeth Wolbers   

ul. Podwale 76
50 - 499 Wrocław
Tel. 71 377 27 00
fax: 71 342 41 14
www.polen.diplo.de

e-mail: info@breslau.diplo.de

Konsulat Republiki Austrii
Konsul Honorowy - Maciej Formanowicz
Wicekonsul Honorowa - Jolanta Charzewska - Miller
ul. Buska 9/5
53 - 326 Wrocław
tel. 71 361 75 60
fax 71 361 75 61

Konsulat Honorowy Brazylii
Działalność konsulatu zawieszona.

Konsulat Republiki Bułgarii
Konsul Honorowy - Jan Chorostkowski
ul. ks. P. Skargi 7/1
50 - 082 Wrocław
tel. 71 783 39 28, 71 346 01 36
fax 71 367 77 47

Konsulat Republiki Chile
Konsul Honorowy - Zbigniew Sebastian
ul. Świdnicka 39
50 - 029 Wrocław
tel. 71 372 44 91
fax 71 343 45 97
e-mail: konsulatchile@dig.wroc.pl

Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej
Konsul Honorowy - Arkadiusz Ignasiak
ul. Szkocka 5/2
54 - 402 Wrocław
tel. 71 350 97 00
fax 71 798 76 17

Konsulat Królestwa Danii
Konsul Honorowa - Maria Keller
Rynek 7
50 - 106 Wrocław
tel./fax 71 372 39 50

Konsulat Honorowy Finlandii
Konsul Honorowa - Małgorzata Węgrzyn - Wysocka
ul. Włodkowica 10/11
50 - 072 Wrocław
(III piętro, biura Kancelarii CWW)
tel. 71 780 76 00
fax 71 780 76 01
e-mail: mww@cww.pl

Konsulat Honorowy Francji
Konsul Honorowy - Richard Kepinski
Rynek 58/300
50 - 116 Wrocław
tel./fax 71 341 02 80

Konsulat Honorowy Luksemburga
Konsul Honorowy - Krzysztof Bramorski
ul. Rzeźnicza 32 - 33, II p.
50 - 130 Wrocław
tel. 71 346 70 87
e-mail: luxemburg@konsulat.wroclaw.pl

Konsulat Królestwa Niderlandów
Działalność konsulatu zawieszona.

Konsulat Stanów Zjednoczonych Meksyku
Konsul Honorowy - Bogdan Spiż
ul. Przejście Garncarskie 12
50 - 106 Wrocław
tel. 71 344 68 56
tel./fax 71 344 77 21
fax 71 344 52 67

e-mail:wroclaw@spiz.pl

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej
Konsul Honorowy - Maciej Kaczmarski
ul. Armii Ludowej 21
51 - 214 Wrocław
tel. 71 78 50 369
fax 71 78 50 444
e-mail: konsulat@slowacji.wroclaw.pl

Konsulat Honorowy Szwecji
Konsul Honorowa - Małgorzata Ryniak
ul. Mydlana 2
51 - 502 Wrocław
tel./fax 71 30 21 300
e-mail: administration.swecons.wro@volvo.com

Konsulat Honorowy Wielkiej Brytanii
Konsul Honorowy - Marek Grzegorzewicz
ul. Oławska 2
50 - 123 Wrocław
tel./fax 71 344 89 61

Konsulat Honorowy Ukrainy
Konsul Honorowy - Grzegorz Dzik
ul. Jedności Narodowej 89
50 - 262 Wrocław
tel. 71 788 44 50
fax 71 788 44 60
www.konsulat-ukraina.wroclaw.pl
e-mail: info@konsulat-ukraina.wroclaw.pl

Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej
Konsul Honorowa - Monika Przemysława Kwiatosz
Plac Kościuszki 10/1
50 - 028 Wrocław
tel. 71 343 71 97
e-mail: consolatoitaliano.wro@gmail.com

Konsulat Honorowy Królestwa Belgii (województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie)
Konsul Honorowy - Jan Spilliaert
ul. Obłaczkowo 11a
62 - 300 Września
tel. 61 436 79 69
fax. 61 436 74 83
e-mail: jan.spilliaert@scabal.pl

Konsulat Honorowy Republiki Filipin
Konsul Honorowy - Dariusz Krzysztof Wiatr
ul. P. Włodkowica 18
50 -072 Wrocław
tel. 600 813 452

Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej
Konsul Honorowy - Tomasz Kosoń
Pl. Powstańców Śląskich 1/114 62 - 300 Września
53 - 332 Wrocław

tel/fax. 71 360 24 00/ 10
e-mail: tkoson@conselion.pl; wroclaw@lithuaniaconsulatepoland.pl

Konsulat Honorowy Republiki Korei
Konsul Honorowy - Tomasz Szpikowski
tel. 71 738 39 72

 e-mail: beata.chelpa@bergman-engineering.com