rozmiar czcionki: A | A | A

Zaproszenie do współpracy dla firm z branży PR i marketingu.

30.01.2018 15:07

Jeśli prowadzisz firmę marketingową lub PR i masz pomysł na to, jak w atrakcyjny sposób dotrzeć do studentów zagranicznych studiujących na Dolnym Śląsku i wzbudzić ich zainteresowanie naszym regionem – to zaproszenie jest właśnie dla Ciebie.

 Zapraszamy do współpracy w ramach „Dialogu technicznego”* związanego z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie opracowanie i przeprowadzenie działań z zakresu public relations i promocji, skierowanych do młodzieży z zagranicy studiującej na Dolnym Śląsku.

Liczymy na firmy, które zechcą podzielić się z nami swoją wiedzą i pomysłami na działania, skierowane do ok. 5 000 zagranicznych studentów, którzy w przyszłości będą budować swoje kariery zawodowe za granicą, w oparciu lub korzystając z kontaktów z partnerami z Dolnego Śląska.
Efektem rozmów będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegółowe informacje i zasady przeprowadzenia „Dialogu technicznego” znajdują się w Ogłoszeniu o dialogu technicznym oraz Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego  oraz na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,12,r,r

*Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz zgodnie
z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.