rozmiar czcionki: A | A | A

Zakończył się Szczyt Polityczny Partnerstwa Odry

14.01.2016 09:22

Komunikacja, sprawy społeczne i polityka zdrowotna na pograniczu polsko-niemieckim oraz wspólna wizja współpracy sięgająca roku 2030 to główne zagadnienia poruszone podczas Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry. To ważne międzynarodowe wydarzenie zgromadziło we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki najważniejszych przedstawicieli polskich i niemieckich regionów Partnerstwa Odry. Oprócz samorządowców z województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz krajów związkowych Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii - Pomorza Przedniego i Wolnego Państwa Saksonii w Stolicy Dolnego Śląska gościł Jakub Skiba – Sekretarz Stanu w MSWiA. Gospodarzem spotkania był Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Tegoroczny Szczyt Partnerstwa Odry był z kilku względów symboliczny. Odbył się on w rocznicę 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec oraz 10-lecia współpracy Partnerstwa Odry. Od tego czasu polskie województwa i niemieckie kraje związkowe intensywnie współpracują, wnosząc istotny wkład w dobrosąsiedzki i przyjazny rozwój stosunków transgranicznych. Szczyt rozpoczął cykl uroczystości jubileuszowych z okazji ćwierćwiecza podpisania polsko-niemieckiego Traktatu i stanowi impuls do dalszego rozwoju współpracy na szczeblu regionalnym.- Inicjatywy Partnerstwa Odry to nie tylko wielkie deklaracje, ale też ustalenia, które dotyczą codziennego życia Dolnoślązaków – mówił podczas spotkania marszałek Cezary Przybylski. - Efektem wspólnej pracy z partnerami niemieckimi jest m.in. umożliwienie wjazdu składom Kolei Dolnośląskich do Goerlitz i przywrócenie połączenia kolejowego między Wrocławiem a Dreznem.

Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania były kwestie transgranicznej opieki zdrowotnej, dalszej rozbudowy sieci połączeń komunikacyjnych między granicznymi regionami oraz wspólne przedsięwzięcia edukacyjne. Uczestnicy zapoznali się z „Wspólną koncepcją przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”, przygotowywaną przez Komitet Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Partnerzy rozmawiali również o przyszłości rzeki Odry jako ważnego szlaku komunikacyjnego oraz zacieśnieniu współpracy gospodarczej.- Bardzo nam zależy na dobrej współpracy gospodarczej. Jednym z jej elementów będzie wspólna dolnośląsko-saksońska nagroda gospodarcza przyznawana co roku dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Wspólnie z izbami gospodarczymi oraz strefami ekonomicznymi planujemy również uruchomić przedstawicielstwo w Saksonii, które będzie pomagać naszym przedsiębiorcom w nawiązywaniu współpracy z partnerami z Niemiec – zakończył marszałek Cezary Przybylski.

Szczyt zakończył się wspólną konferencją prasową, w której uczestniczyli Stanislaw Tillich – Premier Wolnego Państwa Saksonia, Dietmar Woidke – Premier Brandenburgii oraz Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Wszyscy partnerzy zgodnie stwierdzili, że dalsze działania mają szansę powodzenia jedynie wtedy, gdy będą organizowane wspólnie, a nie równolegle obok siebie.

Poruszane dziś tematy dotyczące wspólnych przedsięwzięć oraz inicjatyw nie wyczerpują możliwych obszarów dalszego współdziałania – zapewniał podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Cezary Przybylski. – Będziemy dążyć do zacieśniania współpracy tak, aby jak najlepiej wykorzystywać swoje mocne strony, uzupełniać się i uczyć od siebie – zakończył marszałek.


Kolejny Szczyt Partnerstwa Odry zorganizowany będzie w Niemczech.