rozmiar czcionki: A | A | A

Rosyjska młodzież z partnerskiego Obwodu Leningradzkiego odwiedziła Dolny Śląsk

22.07.2019 09:08

W dniach 06.07- 20.07.2019 r. odbyła się 16. edycja projektu organizowanego wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Administrację Gubernatora Obwodu Leningradzkiego, przy wsparciu placówek dyplomatycznych obu państw.

Od 16 lat Samorząd Województwa Dolnośląskiego i władze Obwodu Leningradzkiego realizują projekt wymiany młodzieży, którego celem jest pogłębienie wiedzy o Polsce i Dolnym Śląsku oraz Rosji i Obwodzie Leningradzkim wśród uczniów szkół średnich obydwu regionów, a także  umożliwienie im nawiązania między sobą bezpośrednich relacji. Zgodnie z założeniami projekt składa się z dwóch części realizowanych równolegle w partnerskich regionach. Są to konkursy wiedzy o regionie i kraju partnera, skierowane do uczniów szkół średnich. Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do regionu partnerskiego i udział w Szkole Letniej obejmującej zajęcia z kultury i języka oraz udział w specjalnie przygotowanym programie turystyczno-krajoznawczym.
Łącznie do tej pory w projekcie uczestniczyło ponad  4000 Rosjan i Polaków a ponad 600  wyjechało do partnerskich regionów. Młodzi  Dolnoślązacy i Leningradczycy zdobywają wiedzę o sobie nawzajem, nawiązują bezpośrednie relacje, wspólnie spędzając wakacje, utworzyli grupę kontaktów w sieciach społecznościowych, kilka osób podjęło studia we Wrocławiu. Projekt wciąż się rozwija i cieszy zainteresowaniem polskiej i rosyjskiej młodzieży.

W tym roku grupa 20 młodych Rosjan wraz z opiekunami uczestniczyła w kursie kultury i języka polskiego zorganizowanym przez Uniwersytet Wrocławski i obejmującym m.in. naukę poprzez gry i zabawy, naukę piosenek czy zajęcia teatralne. Uroczystość zakończenia Szkoły Letniej odbyła się w Sali W. Nehringa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W uroczystości uczestniczyli m.in. Konsul Generalny RF Iwan Kosonogow wraz z małżonką,  prof. dr hab. Adam Jezierski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Marcin Cieński  - Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. A. Dąbrowska, Jerzy Komorowski - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMWD, Karol Przywara - Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą UMWD.


Poza  kursem kultury i języka polskiego dla młodzieży z Rosji został przygotowany program turystyczny. Młodzi Leningradczycy  odwiedzili m.in. Ostrów Tumski i wrocławskie ZOO oraz Kościół Pokoju w Świdnicy i nowo otwarte  podziemia Zamku Książ. Zwiedzając Wrocław poszukiwali  krasnali ukrytych wokół wrocławskiego Rynku. Dużo radości i pozytywnych emocji wzbudziły również  wspólne z polskimi kolegami warsztaty dekorowania ceramiki bolesławieckiej oraz pobyt w tunelu aerodynamicznym.


Pobyt młodzieży dolnośląskiej w Obwodzie Leningradzkim odbył się natomiast w dniach 20.06-04.07.2019. Laureaci dolnośląskiego konkursu uczyli się języka oraz poznawali rosyjską kulturę w Sankt-Petersburgu - mieście białych nocy, zwodzonych mostów, mieście  Piotra Wielkiego czy Fiodora Dostojewskiego.