rozmiar czcionki: A | A | A

Reformacja – Sztuka – Demokracja

30.10.2017 14:38

„Reformacja – Sztuka – Demokracja” to tytuł polsko – niemieckiej konferencji zorganizowanej we Wrocławiu w przededniu ogólnopolskich uroczystości obchodów jubileuszu 500 – lecia Reformacji.

Organizacja wydarzenia była ściśle związana z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego roku 2017 - Rokiem Pamięci o Reformacji.  Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - we współpracy z Saksońskim Biurem Łącznikowym we Wrocławiu - odbyła się konferencja  poświęcona ruchowi reformacyjnemu na Śląsku i w Saksonii a także wpływowi myśli reformacyjnej na rozwój edukacji, sztuki, architektury oraz wkładowi reformacji w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Konferencję otworzył Paweł Wróblewski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego a wykład wprowadzający wygłosił Jego Ekscelencja ks. Biskup Waldemar Pytel, Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Na zaproszenie organizatorów przedsięwzięcia, o merytoryczną stronę wydarzenia zadbali: dr Marcin Wisłocki z Katedry Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego; Wojciech Szczerba, Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu; dr hab. Piotr Oszczanowski, Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu; Roland Enke, Zastepca Dyrektora Staatliche Kunstsammlungen z Drezna oraz dr Guido Messling reprezentujący Uniwersytet Passau i Kunsthistorisches Museum z Wiednia.


Zwieńczeniem tego dnia obchodów jubileuszu 500 – lecia Reformacji był wernisaż wystawy w Muzeum Narodowym pt. „Moda na Cranacha”, prezentującej dzieła Lucasa Cranacha, malarza doby Reformacji.