rozmiar czcionki: A | A | A

Pierwsza misja gospodarcza do Mołdawii

18.11.2019 14:11

O tym, jakie korzyści może dać krajom rozwijającym się bliska współpraca z Unią Europejską, a także jak wykorzystać doświadczenia i sukces rozwojowy Dolnego Śląska rozmawiano podczas pierwszej misji gospodarczej, która gościła w dniach 13 – 16 listopada w Mołdawii. Organizatorem wydarzenia byli samorząd województwa dolnośląskiego oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, a w składzie delegacji znaleźli się lokalni przedsiębiorcy m.in. z branży winiarskiej, kosmetycznej, spożywczej oraz hotelarskiej i prawniczej.

Na czele misji gospodarczej stali marszałek Cezary Przybylski, przewodniczący dolnośląskiego sejmiku Andrzej Jaroch oraz Marek Łapiński, Jacek Iwancz i Marek Obrębalski – sejmikowi radni. Skład dolnośląskiej delegacji uzupełniała dwudziestoosobowa grupa dolnośląskich przedsiębiorców, którzy zdecydowali się szukać kontaktów biznesowych w Mołdawii.


- Dobra kondycja gospodarcza Dolnego Śląska wynika w dużej mierze z faktu, że potrafimy znaleźć wspólny język z przedsiębiorcami oraz zaoferować im atrakcyjne warunki do inwestowania i rozwijania swojego biznesu – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.


To sprawdzona strategia, którą stosujemy już od wielu lat, a po rosnącym zainteresowaniu ze strony przedsiębiorców wiemy, że takie działania są oczekiwane. Oprócz rozwiniętych rynków staramy się oferować także miejsca mniej znane, za to z dużym potencjałem, u progu reform gospodarczych – dodaje radny Marek Obrębalski.


Przedstawiciele Dolnego Śląska uczestniczyli m.in. w „Moldova Business Week 2019 – Invest Moldova”, a także Dolnośląsko - Mołdawskim Forum Gospodarczym zorganizowanym w Centrum Rozwoju i Przedsiębiorczości Polska – Mołdawia (CRPPM). Podczas Forum zaprezentowano potencjał gospodarczy Dolnego Śląska, a także wszystkich przedsiębiorców – uczestników misji. Ci ostatni mieli szansę na nawiązanie osobistych kontaktów biznesowych podczas późniejszych spotkań B2B.


Zdaniem Bartłomieja Zdaniuka - Ambasadora Polski w Republice Mołdawii – kontakty nawiązywane pomiędzy polskimi i mołdawskimi przedsiębiorcami są niezwykle istotne i od kilku lat dają dodatkowy  impuls do rozwoju gospodarczego Mołdawii.  - W Mołdawii potrzeba inwestycji w każdym obszarze. Cieszę się, że Polska na to wyzwanie, na tę potrzebę, odpowiada – mówił podczas spotkania ambasador.


Polskie firmy inwestują głównie w obszar rolno-spożywczy, rynek tworzyw sztucznych oraz zaangażowane są w projekty rozwojowe. Zwłaszcza te ostatnie mają szczególną wartość, ponieważ Mołdawia, która jest jednym z najuboższych państw w Europie, potrzebuje poznania dobrych praktyk od państw lepiej rozwiniętych gospodarczo. Wprawdzie kraj od 2009 roku jest członkiem Partnerstwa Wschodniego, a w czerwcu 2014 podpisał umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, jednak wciąż potrzebuje i chce czerpać z doświadczeń krajów, które najważniejsze transformacyjne przemiany gospodarcze i polityczne mają już za sobą.


Ogromną wartość w tym zakresie niesie praca i zaangażowanie Fundacji Solidarności Międzynarodowej, której przedstawicielstwo znajduje się w stolicy Mołdawii – Kiszyniowie. Organizacja wspiera niezależne media, demokrację (w tym demokrację lokalną), organizacje broniące praw człowieka w krajach przechodzących transformację systemową oraz społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie. Działania Fundacji finansowane są głównie ze środków polskiej współpracy rozwojowej, które są w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


Szefem przedstawicielstwa Fundacji w Mołdawii jest Tomasz Horbowski, który pomógł w nawiązaniu kontaktów z przedstawicielami miejscowej administracji, przedsiębiorcami, a także jedną z mołdawskich Lokalnych Grup Działania – Plaiul Codrilor. Grupa ta zrzesza cztery gminy współpracujące na rzecz rozwoju lokalnych społeczności oraz aktywizacji ich mieszkańców.


W opinii Tomasza Hrobowskiego doraźna pomoc polegająca na przekazywaniu pieniędzy i dofinansowywaniu poszczególnych projektów realizowanych w Mołdawii lokalnie nie może być jedyną metodą na której powinniśmy oprzeć pomoc dla tego kraju. Dlatego tak istotne jest tworzenie rozwiązań systemowych, kontaktowanie polskich władz lokalnych z ich mołdawskimi odpowiednikami oraz dzielenie się polskimi doświadczeniami. Działania pomocowe powinny być realizowane dwutorowo: od strony instytucjonalnej - poprzez polityków tworzących prawo, ramy i instytucje, a równolegle oddolnie – poprzez zaangażowanie ludzi pragnących zmieniać swoje najbliższe otoczenie i być częścią przemian swojej ojczyzny.