rozmiar czcionki: A | A | A

Obrady Kapituły Nagrody Kulturalnej Śląska

19.02.2019 13:40

W Berlinie odbyło się spotkanie Kapituły Nagrody Kulturalnej Śląska. Jury obradowało pod przewodnictwem Borisa Pastoriusa – Ministra Spraw Wewnętrznych Kaju Związkowego Dolna Saksonia. Stronę polską reprezentowali: Michał Bobowiec – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, profesor Jan Harasimowicz oraz Maciej Łagiewski - dyrektor Muzeum Historycznego we Wrocławiu i Muzeum Miejskiego we Wrocławiu.

W tym roku wśród laureatów nagrody znaleźli się: prof. Zbigniew Horbowy, artysta szkła, były rektor Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i Pan Helmut Goebel, honorowy konserwator zabytków w Kotlinie Kłodzkiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska.

Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii przyznawana jest od 1977 roku. Nagrodą wyróżniane były osoby pochodzące ze Śląska lub, których dzieła wskazują związki ze Śląskiem. Przyznawano ją za wybitne dzieła indywidualne lub zbiorowe w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych i muzyki.
Pojednanie polsko – niemieckie wpłynęło na zmianę formuły nagrody. W 1991 roku rząd Dolnej Saksonii zmienił schemat jej przyznawania i przyjął za cel wspieranie Nagrodą Kulturalną Śląska wspólnej pielęgnacji i rozwoju śląskiego dziedzictwa kulturowego oraz twórczości kulturalnej Ślązaczek i Ślązaków. Od tamtej pory nagrodą tą wyróżniani są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych i muzyki również polscy artyści mieszkający na Śląsku.

Laureatami Nagrody byli m.in.: pisarka Olga Tokarczuk, rzeźbiarz Stanisław Wysocki, pisarz Tadeusz Różewicz, poetka Urszula Kozioł, kompozytor Paweł Mykietyn, filolog i językoznawca prof. Jan Miodek. Pierwszym polskim laureatem NKŚ był prawnik i historyk dr Maciej Łagiewski.