rozmiar czcionki: A | A | A

Dolny Śląsk współpracuje z prowincją Thai Ngyen

31.10.2018 10:50

Nawiązanie współpracy gospodarczej z prowincją Thai Ngyen było głównym tematem dzisiejszego spotkania marszałka Cezarego Przybylskiego z delegacją wietnamską. Delegacji przewodniczyl wiceprzewodniczący Komitetu Ludowego prowincji Thai Ngyen, zaś w jej skład weszli przedstawiciele władz regionalnych i instytucji otoczenia biznesu.

Wśród nich znaleźli się m.in. Wiceprzewodniczący Komitetu Ludowego; członek Komitetu Wykonaczego Partii - Trinh Viet Hung, Przewodnicząca Związku Kobiet prowincji - Nguyen Thi Quynh Huong, Dyrektor Departamentu Edukacji i Szkoleń  prowincji - Pham Viet Duc, Dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych w Thai Nguyen - Nguyen Dinh Viet oraz Przewodniczący Komitetu Ludowego okręgu Dai - Pham Duy Hung. Stronę polską reprezentowali m.in. marszałek Cezary Przybylski, wicemarszałek Jerzy Michalak oraz Pełnomocnik Marszałka ds. kontaktów Międzynarodowych Krzysztof Bramorski.

Tematami rozmów były przede wszystkim wymiana doświadczeń w zakresie produkcji rolniczej, a w szczególności rolnictwa wysokotechnologicznego, rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. Rozmawiano również o turystyce prozdrowotnej oraz wspieraniu start - upów związanych z sektorem wysokich technologii. Sporo miejsca poświęcono także przedsiębiorczości kobiet. Władze prowincji Thai Ngyen są zainteresowane przeniesieniem na swój grunt dolnośląskich rozwiązań w zakresie wspierania mikroprzedsiębiorczości, a także szkolenia kadr. Strona wietnamska jest też zainteresowana tym, aby wietnamska młodzież kształciła się na dolnośląskich uczelniach wyższych.

W sierpniu tego roku miał miejsce wyjazd studyjny DAWG do Ho Shi Mihn. Jego celem była promocja sektorów spożywczego, maszynowego, chemicznego i farmaceutycznego. Podczas wyjazdu przedstawiciele DAWG uczestniczyli w :
•    Forum Gospodarczym z udziałem izb gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawicieli inwestorów
•    Wizytach w wietnamskich przedsiębiorstwach
•    Spotkaniach B2B pomiędzy polskimi, a wietnamskimi firmami.

Efektem tej wizyty było podpisanie w siedzibie DAWG listu intencyjnego pomiędzy Agencją oraz Eco Valley Chamber of Commerce.

Wyjazd studyjny do Wietnamu był organizowany w ramach realizowanego przez DAWG projektu pn. Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolny Śląsk w kraju i za granicą, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest wspieranie dolnośląskich MŚP w procesie internacjonalizacji oraz promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego.


Największe wietnamskie inwestycje w Polsce to: „Food Techno” w Kobierzycach o wartości 0,9 mln USD (2004 r.), Centrum Sportowe i Opieki Zdrowotnej w Warszawie o wartości 7 mln USD i fabryka Vinamilk Europe Sp. z o.o w Warszawie - największego wietnamskiego producenta mleka i produktów mlecznych o wartości 3 mln USD (czerwiec 2014 r.).

W kwietniu oraz maju tego roku na Dolnym Śląsku  gościły delegacje przedstawicieli wietnamskiego biznesu oraz instytucji zajmujących się szkoleniami i rozwojem zasobów ludzkich. Od lat wielu mieszkańców Wietnamu szuka możliwości lepszych zarobków za granicą. Rocznie około 100 tys. osób wyjeżdża z z tego kraju do pracy w krajach azjatyckich, głównie do Japonii i Tajwanu. Wietnamskie firmy wynajmują też pracowników do zakładów w Europie m.in. Czechach.