rozmiar czcionki: A | A | A

Patronat Honorowy/Komitet Honorowy

W celu ubiegania się o Patronat Honorowy należy wypełnić wniosek (poniżej załącznik). Listy intencyjne lub prośby w innej formie nie będą rozpatrywane.

Wypełniony wniosek należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patronaty@dolnyslask.pl lub drogą pocztową. Prosimy o wybór jednej formy wysyłki wniosku.

Wniosek o Patronat Honorowy nie obejmuje próśb o:

- dofinansowanie organizacji wydarzenia (procedura konkursowa - dotacje w trybie art. 19a),

- wydania materiałów promocyjnych (zakładka - Materiały promocyjne).

Powiadomienie o decyzji w sprawie Patronatu Honorowego przekazujemy do 30 dni od daty wpływu wniosku w kolejności: 1) drogą mailową/telefoniczną, 2) drogą pocztową, 3) poprzez publikację na stronie www.dolnyslask.pl.


Do pobrania:

Zarządzenie Nr 27/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku.

Wniosek do Marszałka o przyznanie honorowego patronatu lub członkostwo w komitecie honorowym

Opinia w sprawie zasadności przyznania honorowego patronatu lub członkostwo w komitecie honorowym Marszałka


Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuro Marszałka

Wybrzeże Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

Informacja telefoniczna:

Wojciech Brym - tel. 797 086 027