rozmiar czcionki: A | A | A

Wybrano nowe władze Zgromadzenia Ogólnego EUWT Novum

25.10.2019 11:26 11:26

Podczas obrad Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ugrupowania wybrano Karola Przywarę - Dyrektora Wydziału Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczącą została Radka Loučková Kotasová z Zarządu Kraju Libereckiego.

W spotkaniu odbywającym się 25 października na terenie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie wziął udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski, pełniący w poprzedniej kadencji Zgromadzenia Ogólnego funkcję Przewodniczącego ZO EUWT Novum.


- EUWT jest jedną z płaszczyzn do zacieśniania naszych przyjacielskich relacji z Czechami i realizowania ważnych projektów transgranicznych w obszarach turystyki, kultury, edukacji i transportu. Podczas dzisiejszego spotkania podsumowaliśmy dotychczasowe działania Ugrupowania i zadecydowaliśmy o udziale w nowych projektach dotyczących m.in. wejścia na transgraniczny rynek pracy – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Założycielami EUWT Novum są: Województwo Dolnośląskie, Kraj Liberecki, Kraj Kralowohradecki, Kraj Pardubicki, Kraj Ołomuniecki, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Euroregion Nisa – Stowarzyszenie Regionalne oraz Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis.
Do najważniejszych zadań EUWT należy koordynacja współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem i czeskimi regionami z pogranicza, wspieranie i poprawa wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych oraz zmniejszanie izolacji poprzez poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych.