rozmiar czcionki: A | A | A

Wizyta Ambasadora RPA we Wrocławiu

23.03.2017 15:21 15:21

W dniu 23 marca Dolny Śląsk odwiedził Pan Simon Jabulani Ntombela - Ambasador RPA w Polsce, z którym spotkała się Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Spotkanie poświęcone było rozwojowi współpracy pomiędzy Polską i RPA, ze szczególnym uwzględnieniem roli regionów w zbliżaniu społeczeństw obydwu państw. Ambasador został zapoznany z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dolnośląskiej gospodarki, walorami turystycznymi oraz produktami regionalnymi z branży spożywczej.

Południowoafrykańskich gości interesowała możliwość współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji szczebla lokalnego i regionalnego,  a także rozwój kontaktów pomiędzy szkołami wyższymi – w zakresie wymiany kadry naukowej oraz prowadzenia wspólnych działań. Republika Południowej Afryki planuje w najbliższym czasie wspierać rozwój turystyki i z chęcią skorzysta z dolnośląskich doświadczeń.


Po spotkaniu z wicemarszałek Krawczyk, Ambasador Ntombela będzie także uczestniczył w seminarium dot. współpracy z RPA zorganizowanym przez Ambasadę RPA, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląską Izbę Gospodarczą.


W spotkaniu udział wziął również  Chris Botha – Radca Handlowy Ambasady. Stronę dolnośląską reprezentowali ponadto Karol Przywara - Dyrektor Wydziału Współpracy  z Zagranicą oraz Barbara Kluza - Kierownik Działu Kontaktów Pozaeuropejskich  w Wydziale Współpracy  z Zagranicą UMWD.


RPA - najważniejszy partner gospodarczy Polski w Afryce

Republika Południowej Afryki (RPA) jest najważniejszym partnerem ekonomicznym Polski w Afryce. Pomimo światowego kryzysu gospodarczego, w relacjach Polski z RPA utrzymuje się wysoki poziom wymiany handlowej sięgający 800 mln dolarów. W ostatnich latach wymiana ta miała saldo dodatnie dla Polski. W strukturze towarowej naszego eksportu najważniejszą pozycję stanowią maszyny i urządzenia mechaniczne oraz produkty mineralne, wyroby przemysłu chemicznego i wyroby metalowe. W polskim imporcie z RPA dominują wyroby nisko przetworzone, surowce mineralne i artykuły rolno-spożywcze.