rozmiar czcionki: A | A | A

Wizyta ambasadora Białorusi

17.10.2019 12:35 12:35

Władimir Czuszew - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy gości z wizytą na Dolnym Śląsku. Razem z Andrzejem Jarochem - Przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - rozmawiali o partnerskiej współpracy w obszarach m.in. edukacji i ekonomii.

W spotkaniu uczestniczyli również Jewgienij Riabcew – Pierwszy sekretarz Ambasady Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej, Karol Przywara  - Dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą UMWD oraz Lucyna Morawska-Uhryn - gł. specjalista w Wydziale Współpracy z  Zagranicą UMWD. Władimir Czuszew gości na Dolnym Śląsku po raz pierwszy od objęcia funkcji ambasadora w lutym 2019 roku. W marcu 2019 roku wręczył listy uwierzytelniające Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas dzisiejszej wizyty ambasador Białorusi wyraził chęć dalszej współpracy z Dolnym Śląskiem.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego silnie współpracuje w obszarze edukacji z partnerami z Białorusi. W ramach edukacyjnej współpracy zagranicznej UMWD co roku gości  u siebie grupę  dzieci i młodzieży z Lidy na  Białorusi. Podczas pobytu młodzież białoruska zapoznaje się z polską kulturą, zwiedza zabytki Dolnego Śląska oraz spotyka się z rówieśnikami.