rozmiar czcionki: A | A | A

Porozumienie o wspólpracy z regionem Vastmanland

08.03.2013 15:08 15:08

Dolny Śląsk i Vastmanland ze Szwecji współpracują ze sobą już od 12 lat. Na piątkowym spotkaniu podpisaliśmy odnowione porozumienie, w ramach którego możliwe będzie nawiązanie kontaktów z partnerami ze Szwecji w nowych obszarach. Województwo Dolnośląskie reprezentował wicemarszałek Jerzy Łużniak.

W ostatni piątek w Auli Leopoldina miała miejsce uroczystość promocji doktorów nauk medycznych, podczas której tytułem doktora honoris causa odznaczony został prof. Jerzy Leppert – wrocławianin z pochodzenia, kierownik kliniki uniwersyteckiej w Uppsali oraz radny regionu Vastmanland. W ramach tej uroczystości podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy naszym województwem i Regionem Vastmanland ze Szwecji. W imieniu Województwa Dolnośląskiego  porozumienie podpisał wicemarszałek Jerzy Łużniak, natomiast w imieniu Vastmanlandu Gubernator Ingemar Skogo.


Porozumienie reguluje kwestie współpracy pomiędzy oboma regionami. Dziedzinami przyszłej współpracy będą wspólne działania w dziedzinach ochrony zdrowia, odnawialnych źródeł energii, edukacji (we Wrocławiu obecnie studiuje ponad 200 osób pochodzących ze Szwecji – głównie medycynę oraz kierunki inżynieryjne na Politechnice Wrocławskiej). Realizowane będą również projekty współfinansowane z funduszy UE – inicjowane również z krajami Partnerstwa Wschodniego, którego inicjatorami są Polska i Szwecja.


Pierwsze porozumienie o współpracy pomiędzy oboma regionami podpisane zostało w 2001 roku. Powodem ponownego podpisania porozumienia były nowe uwarunkowania prawne w ramach UE oraz potrzeba rozszerzenia zapisów o współpracy.