rozmiar czcionki: A | A | A

Trwają konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska

11.04.2017 12:01 12:01

Spotkaniem w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu kontynuowane są konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej. W konsultacjach społecznych dla dla obszaru aglomeracji wrocławskiej udział wziął Jerzy Michalak, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

- Podjęcie uchwały antysmogowej dla województwa dolnośląskiego to jedno z ważniejszych zadań, jakie stoją w tej kadencji przed samorządem województwa. Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne. Porozmawiamy o naszym projekcie uchwały antysmogowej. Dzięki spotkaniom z samorządowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych wspólnie wypracujemy projekt uchwały. Jesienią przedstawiamy sejmikowi jej ostateczny kształt – mówi Jerzy Michalak, członek zarządu województwa dolnośląskiego.


Główne założenia przedłożonych przez ekspertów projektów polegają na wyeliminowaniu spalania paliw złej jakości i wyłączenia z obiegu instalacji grzewczych i pieców grzewczych powodujących trującą emisję gazów i pyłów do atmosfery. Jednocześnie eksperci uznali, że nie we wszystkich obszarach województwa konieczne jest wprowadzanie takich samych przepisów i restrykcji.


Spotkania z samorządowcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych stanowią kolejny etap prac Zespołu roboczego ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim, powołanego przez marszałka województwa w marcu 2016 r.


Efektem tych spotkań będzie wypracowanie projektów uchwał antysmogowych, które następnie poddane zostaną otwartym konsultacjom społecznym, zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


Projekty dokumentów poddawanych otwartym konsultacjom społecznym zostaną zamieszczone na stronach internetowych oraz wyłożone do wglądu w siedzibach ww. instytucji - Urzędu Marszałkowskiego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego.
Harmonogram konsultacji społecznych:

7 kwietnia w Jeleniej Górze – spotkanie dla samorządów gminnych z obszaru jeleniogórsko-bolesławieckiego;

11 kwietnia we Wrocławiu
– spotkanie dla samorządów gminnych z obszaru wrocławskiego;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 kwietnia w Wałbrzychu – spotkanie dla samorządów gminnych z obszaru wałbrzysko-kłodzkiego;

19 kwietnia w Legnicy – spotkanie dla samorządów gminnych z obszaru legnicko-głogowskiego;

21 kwietnia w Szczawnie Zdrój - spotkanie dla gmin uzdrowiskowych;

25 kwietnia we Wrocławiu – spotkanie dla miasta Wrocław.