rozmiar czcionki: A | A | A

Finał konkursu „Przedsiębiorstwo i Gmina Fair Play 2012”

11.04.2013 14:38 14:38

W biznesie jak w sporcie – liczą się czyste zagrania. Na Dolnym Śląsku nie brakuje przedsiębiorstw, które działają rzetelnie, etycznie i w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Podczas dzisiejszego finału XV edycji konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2012” oraz „Gmina Fair Play 2012” w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim nagrodzonych zostało 31 firm z regionu. Dwanaście dolnośląskich gmin otrzymało wyróżnienie za sprawne i mądre zarządzanie środkami publicznymi oraz tworzenie przyjaznego miejsca do pracy i życia. Listy gratulacyjne zwycięzcom wręczył dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Konkurs organizowany jest od 1998 r. a od 2001 r. rozdawane są certyfikaty również w kategorii „Gmina Fair Play”. W tej kategorii  tytułem „ Samorządowy Menedżer Roku 2012” jako jedyny z Dolnego Śląska został uhonorowany burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz.


- Dolny Śląsk potrzebuje dobrych i rzetelnych firm, które prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z prawem i z zasadami etyki. Mam nadzieję, że ta nagroda wzmocni wizerunek Państwa firmy, będzie motywacją do osiągnięcia trwałego sukcesu rynkowego w oparciu o uczciwość, lojalność i partnerstwo oraz do dawania przykładu etycznego postępowania w biznesie wszystkim dolnośląskim przedsiębiorcom. Składam serdeczne gratulacje wszystkim wyróżnionym –zakończył dr Jerzy Tutaj.


Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.


Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz Wojewodów.


Laureaci XI edycji konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji:

Miasto i Gmina Stronie Śląskie, www.stronie.pl
Gmina Świebodzice, www.swiebodzice.pl
Gmina Siechnice, www.siechnice.gmina.pl
Gmina Międzylesie, www.miedzylesie
Gmina Grębocice, www.grebocice.com.pl
Gmina Kobierzyce, www.ugk.pl
Gmina Długołęka, www.gmina.dlugoleka.pl
Gmina Nowa Ruda, www.bip.gmina.nowaruda.pl
Gmina Gromadka, www.gromadka.pl
Gmina Miękinia, www.miekinia.pl
Gmina Oleśnica, www.olesnica.wroc.pl
Gmina Wisznia Mała, www.wiszniamala.plProgram „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest to przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość produktów. Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.