rozmiar czcionki: A | A | A

Aglomeracja Wałbrzyska ma strategię rozwoju

16.01.2013 13:40 13:40

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Wałbrzycha radni zgodnie przyjęli uchwałę powołującą do życia Strategię Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej. Szesnaście gmin, w których łącznie mieszka ponad 300 tys. mieszkańców, zdecydowało, że będą funkcjonować w ramach wspólnego projektu. Przyjętą strategię Aglomeracji, dla Zarządu Województwa, na ręce dr Jerzego Tutaja przekazał prezydent Wałbrzych Roman Szełemej.

Dr Jerzy Tutaj, pogratulował samorządowcom świetnego pomysłu na współpracę. - Cieszy fakt, że radni w sposób jednogłośny nadali kształt uchwały tej integrującej inicjatywie. Niebawem także samorząd województwa będzie przyjmował strategię rozwoju na najbliższe lata. Miejmy nadzieję, że przyjęcie strategii w Wałbrzychu stanie się dobrą praktyką dla Sejmiku. Wszyscy mamy przekonanie, że obszar aglomeracji należy zdynamizować. Jestem przekonany, że stanie się to przy wsparciu samorządu województwa – podkreślił dr Jerzy Tutaj. W sesji udział wzięli wszyscy przedstawiciele gmin wchodzących w skład aglomeracji wałbrzyskiej.


W trakcie sesji Rady Miasta Wałbrzycha, prezydent Roman Szełemej zaprezentował prace nad projektem strategii, a szczegółowej prezentacji dokonał dr Adam Drobniak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prezydent wyjaśnił, że koncepcja aglomeracji określa rolę poszczególnych gmin w aglomeracji, a także w czym te gminy powinny się specjalizować. Sześć priorytetów rozwoju precyzyjnie wskazuje przed jakimi wyzwaniami stoją samorządy. Punktem ciążenia całego obszaru aglomeracji i niekwestionowanym liderem jest Wałbrzych. Pełni rolę lidera w kontaktach m.in. z rządem, instytucjami czy organizacjami non-profit, ale także we współpracy w ramach aglomeracji.


Dr Tutaj, wyraził uznanie dla powstającej aglomeracji, która integruje wiele gmin stawiając przy tym na rozwój społeczności lokalnych. - Jestem przekonany, że aglomeracja stanie się przykładem dla innych samorządów, które jeszcze nie zdecydowały się na taką współpracę. Wielka wartość aglomeracji wałbrzyskiej to wspólna strategia i przygotowania do dużych projektów w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Kończymy właśnie prace nad SRWD 2020 i już dzisiaj możemy wskazać wiele punktów stycznych tych dwóch strategii. Konkretne propozycje przyszłych problemów do rozwiązania, które pojawiły się w zapisach Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej znajdują uzasadnienie w wizji i misji strategii województwa – zakończył dr Tutaj.