rozmiar czcionki: A | A | A

„Szachy w szkole” – program pilotażowy

16.05.2013 11:45 11:45

Szach, mat, debiut, gambit – to pojęcia dobrze znane szachistom. Tajniki królewskiej dyscypliny sportowej poznają wkrótce uczniowie dolnośląskich szkół. Wszystko za sprawą pilotażowego programu „Szachy w szkole na Dolnym Śląsku”, o którego założeniach opowiadał dziś marszałek Rafał Jurkowlaniec.

Ponad 260 przedstawicieli szkół z całego Dolnego Śląska pojawiło się dziś na specjalnej konferencji poświęconej programowi „Szachy w szkole na Dolnym Śląsku”. Inicjatywa realizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty, Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Dolnośląskim Związkiem Szachowym. O szczegółach projektu opowiadali: marszałek Rafał Jurkowlaniec, Joanna Berdzik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Elżbieta Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty i Piotr Borys - poseł do Parlamentu Europejskiego.

„Szachy w szkole na Dolnym Śląsku – program pilotażowy” zakłada przeszkolenie nauczycieli do korzystania z narzędzia edukacyjnego jakim są szachy. Realizatorem szkoleń jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a projekt skierowany jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej. Kursy dla nauczycieli będą dostosowane do indywidualnych potrzeb – zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z szachami jak i tych, którzy chcą rozwinąć swoje dotychczasowe umiejętności. Każdy kurs to 12 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez specjalistów z Dolnośląskiego Związku Szachowego.

Na Dolnym Śląsku projekt finansowany jest równolegle ze środków rządowych oraz samorządowych. Kurs dla 60 nauczycieli opłaci Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, a kolejne 100 osób odbędzie szkolenie dzięki pieniądzom samorządu Dolnego Śląska. Według przyjętego harmonogramu od maja do czerwca trwa rekrutacja chętnych, a szkolenia rozpoczną się we wrześniu i potrwają do listopada.  Kursy umożliwią zarówno uzyskanie nowych kompetencji, jak i uprawnień formalnych do sędziowania turniejów szachowych. Jako wsparcie dla osób zainteresowanych programem zostanie także uruchomiona platforma e-learningowa, umożliwiająca samokształcenie nauczycieli oraz dostęp do treści zajęć i innych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych.

Założenia projektu „Szachy w szkole na Dolnym Śląsku”

•    Wprowadzenie szachów do edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) jako narzędzia dla nauczyciela, wspomagającego nauczanie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie: logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego i przestrzennego, twórczego rozwiązywania problemów oraz kształtującego istotne cechy osobowości: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja, decyzyjność
•    Skierowanie nauczycieli przez szkoły na szkolenie. Zalecane przeszkolenie 1 nauczyciela na każdy oddział klasowy, w którym Dyrektor zaplanuje zajęcia

Korzyści dla szkół/nauczycieli z uczestnictwa w projekcie „Szachy w szkole na Dolnym Śląsku”

•    Przeszkolenie nauczycieli z zakresu gry w szachy oraz metodyki nauczania gry w szachy
•    Wsparcie metodyczne nauczycieli przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
•    Dostarczenie sprzętu szachowego dla szkół (komplety figur z szachownicami + szachownica demonstracyjna dla nauczyciela)
•    Dostęp do platformy e- learningowej dla nauczycieli - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Dolnośląskim Związkiem Szachowym
•    Opieka ze strony instruktorów lub trenerów szachowych Dolnośląskiego Związku Szachowego
•    Dostęp do materiałów szkoleniowych na stronie internetowej dolnośląskiego projektu – www.szachywszkole.com.pl lub www.szachywszkole.wroclaw.pl

***

Inspiracją do stworzenia programu było ubiegłoroczne oświadczenie Parlamentu Europejskiego zachęcające do wykorzystywania szachów podczas zajęć szkolnych. Unia Europejska doceniła korzyści płynące z gry w szachy i podkreśliła ogromną wagę tej dyscypliny sportu w rozwoju najmłodszych. W promowanie idei zaangażował się jej główny pomysłodawca – Gari Kasparov, który we wrześniu 2012 roku spotkał się m.in. z Rafałem Jurkowlańcem i przekonywał marszałka do propagowania tej dyscypliny sportu na Dolnym Śląsku.