rozmiar czcionki: A | A | A

Święty Wawrzyniec patronem Karpacza

13.08.2018 15:33 15:33

Św. Wawrzyniec, opiekun ratowników sudeckich, goprowców i ubogich, został oficjalnie ogłoszony przez władze Karpacza patronem miasta. Wczoraj w czasie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbywającej się w auli Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich, radni jednogłośnie zadecydowali nadaniu miastu patronatu. W uroczystości brał udział marszałek Cezary Przybylski.

- W życiu człowieka niezwykle ważny jest wzór do naśladowania. Święty Wawrzyniec był człowiekiem, który przez swoje czyny, zachowanie i wiarę dawał wspaniały przykład bliźnim. Jednoczył ludzi, otaczał opieką najuboższych, a jego słowa wpływały na wybór przez wielu właściwej drogi. – mówił w czasie uroczystości marszałek Cezary Przybylski. - Powierzając miasto jego patronatowi, dajecie świadectwo otwartości na innych, przyczyniacie się do budowania silnego miasta, odpowiedzialnego za życie mieszkańców, a także do dalszego budowania atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia.


Nadanie patronatu Karpaczowi to konsekwencja starań, jakie władze samorządowe czyniły od kilku lat. 31 lipca 2016  Rada Miasta podjęła tzw. uchwałę intencyjną rozpoczynając tym samym proces formalny o uzyskanie od władz kościelnych zgody na patronat. 4 czerwca tego roku Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ogłaszający św. Wawrzyńca patronem Karpacza.