rozmiar czcionki: A | A | A

Święto Województwa Dolnośląskiego

12.10.2018 11:56 11:56

16. października, czyli dzień, w którym obchodzone jest liturgiczne wspomnienie Św. Jadwigi, przypada Święto Województwa Dolnośląskiego. Jego ustanowienie i pierwsze obchody odbyły się w 2010. Tym razem główne obchody Święta odbędą się w poniedziałek 15 października.

W tym dniu w Operze Wrocławskiej, odbędzie się uroczysta Sesja Sejmiku oraz Gala z okazji 20. rocznicy samorządu województwa, którą obchodzimy w tym roku.


Podczas uroczystości tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO otrzyma ks. Prałat Stanisław Orzechowski. Wręczone zostaną także Odznaki Honorowe Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego, które otrzymają Mariusz Szczygieł, Olga Tokarczuk, Filip Springer Beata Maciejewska, Jacek Antczak, Davit Gabaidze, Irina Tkeshelashvili. Za szczególne osiągnięcia dla regionu wręczone będą także Nagrody Marszałka, a za służbę na rzecz budowania tożsamości regionalnej na Dolnym Śląsku wyróżnienia Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

W programie uroczystości znalazło się m.in. przekazanie Sztandaru Województwa Dolnośląskiego, który w niedzielę 14 października na mszy o godzinie 11.00 zostanie poświęcony w Bazylice św. Jadwigi w Trzebnicy.

Dolny Śląsk w obecnym kształcie, podobnie jak 15 pozostałych polskich województw, powstał 20 lat temu w wyniku reformy administracyjnej. Swym terytorium obejmuje cztery dawne województwa: wrocławskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie. Od 1 stycznia 1999 roku zadania administracji publicznej w regionie realizuje Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Organem stanowiącym i kontrolnym samorządu jest sejmik wojewódzki, do którego raz na 4 lata Dolnośląscy wybierają 36 radnych. Radni powołują i odwołują pięcioosobowy zarząd województwa z marszałkiem na czele oraz przewodniczącego sejmiku wraz z jego zastępcami. W zbliżających się wyborach 21 października, zgodnie z nowymi zasadami- radni i zarząd województwa będzie już wybierani na 5 letnią już kadencję.

Zadania samorządu województwa są realizowane przez władzę wykonawczą czyli Zarząd Województwa. Wypełnia on swe obowiązki wobec regionu w oparciu o Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Kompetencje samorządu województwa to m.in.: uchwalanie prawa miejscowego, uchwalanie i realizowanie budżetu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przygotowanie i realizacja strategii rozwoju województwa. Zadania samorządu województwa są również realizowane we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego i dotyczą każdego mieszkańca regionu. To m.in. utrzymanie szpitali specjalistycznych, budowa dróg wojewódzkich, walka z bezrobociem, prowadzenie działań pomocy społecznej o zasięgu regionalnym, utrzymanie muzeów, bibliotek, teatrów o znaczeniu regionalnym, szkół średnich o znaczeniu regionalnym, zawodowych szkół wyższych, modernizacja terenów wiejskich, promowanie województwa i przyciąganie inwestorów.

Obecnie dobiega końca czteroletnia kadencja sejmiku i zarządu z Pawłem Wróblewskim jako Przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  oraz z Cezarym Przybylskim jako Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego.
W tej chwili Dolny Śląsk jest drugim najbogatszym regionem w Polsce oraz pierwszym z blisko 300 regionów w Europie z najwyższym przyrostem wskaźnika zatrudnienia (wg Eurostatu).