rozmiar czcionki: A | A | A

Sukcesy wizyty oficjalnej delegacji samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz misji gospodarczej do Gruzji

09.04.2018 13:28 13:28

W dniach 3-6 kwietnia 2018 roku przedstawiciele samorządu Dolnego Śląska oraz przedsiębiorcy odwiedzili Gruzję z oficjalną wizytą oraz misją gospodarczą. Delegacji przewodniczyła Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

W trakcie oficjalnych spotkań z Przewodniczącym Rządu Adżarii Zurabem Pataradze oraz poszczególnymi ministrami podsumowano dotychczasową partnerską współpracę oraz omówiono plany na przyszłe lata. W Tbilisi i Batumi nasze województwo zaprezentowało swoją ofertę gospodarczą podczas Polsko-Gruzińskiego Forum Gospodarczego a przedsiębiorcy odbyły rozmowy B2B z potencjalnymi kontrahentami. Organizatorami wydarzenia są Urząd Marszałkowski, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz Polsko-Gruzińska Izba Handlowo-Przemysłowa.

Kwietniowa misja gospodarcza jest drugą oficjalną wizytą przedstawicieli biznesu naszego regionu w Gruzji. Poprzednia, w maju 2017 roku, pozwoliła nawiązać współpracę w zakresie nauki i kultury, poznać wzajemne oczekiwania i możliwości w zakresie gospodarki i wymiany handlowej, a także podpisać stosowne umowy z władzami regionu Adżaria. Tegoroczną misję poprzedziła wizyta oficjalnej delegacji Autonomicznej Republiki Adżarii na Dolnym Śląsku. W lutym Gruzini odwiedzili Wrocław, Jakuszyce i Szklarską Porębę. Spotykali się z władzami samorządowymi i firmami branży turystycznej, by omówić dalszą współpracę pomiędzy regionami. Gruzja prowadzi obecnie szereg dużych, ważnych i kosztownych inwestycji, i - jak podkreślał Zurab Pataradze - Przewodniczący Rządu Autonomicznej Republiki Adżarii - współpraca na linii samorząd-biznes jest kluczowa.

Gruzini liczą na współpracę z dolnośląskimi firmami szczególnie z branży budowlanej, energetycznej i turystycznej oraz ich zaangażowanie m.in. w rozbudowę zimowego kurortu w Goderdzi, budowę reprezentacyjnego stadionu piłkarskiego w nadmorskim Batumi czy centralnego szpitala klinicznego w Adżarii. W Batumi i Tbilisi miało miejsce Polsko-Gruzińskie Forum Gospodarcze z udziałem przedsiębiorców obu państw. Kontrakt na dostawy dla gruzińskiego sektora militarnego, sprzedaż ekologicznych sadzonek borówek czy otwierające się możliwości współpracy pomiędzy agencjami HR-owymi - to pierwsze efekty misji gospodarczej w Gruzji. Dwie firmy wyjeżdżają z Gruzji z podpisanymi wstępnymi umowami, inne będą kontynuować podjęte tu rozmowy handlowe i negocjacje, pozostałe poznały potencjał rynku gruzińskiego i możliwości jakie stwarza w innych krajach azjatyckich.

Najwięcej powodów do zadowolenia ma spółka FIAB z Kątów Wrocławskich, zajmująca się produkcją maszyn zgrzewających technologią wysokiej częstotliwości. Firma wyjedzie z Gruzji już z konkretnymi kontraktami.
Spółka „Polska borówka” jechała do Gruzji z myślą o sprzedaży swoich owoców. Tymczasem misja zmieniła jej podejście do rynku gruzińskiego. Firma będzie sprzedawać Gruzinom nasze ekologiczne sadzonki borówki amerykańskiej i sprowadzać do Polski tutejsze owoce do celów przetwórczych.
Spotkania networkingowe polskich i gruzińskich przedsiębiorców mogą przynieść także kolejne rezultaty – współpracę firm HR zajmujących się wynajmem dla naszych firm sezonowych pracowników, zarówno robotników wykwalifikowanych, jak i specjalistów IT. Gruzini zainteresowani są pracą w Polsce, z kolei Polacy potrzebują dodatkowego personelu w zakładach produkcyjnych, budownictwie, rolnictwie czy sadownictwie.

Misja do Gruzji to jednak nie tylko kontakty gospodarcze. Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, która przewodniczyła delegacji zaznacza, że pokazaliśmy także Dolny Śląsk jako dobre miejsce dla studentów, turystów, sportowców, przedsiębiorców oraz pracowników z Gruzji.