rozmiar czcionki: A | A | A

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

14.01.2020 09:13 09:13

Marszałek Cezary Przybylski wręczył dziś stypendia dla najzdolniejszych uczniów Szkół Podstawowych w Pieńsku oraz Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej. Stypendia przyznane zostały w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku”

Projekt zakłada wsparcie obejmujące prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, a także szkolenia i kursy, pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także doposażenie trzech szkół w pracownie umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki.


- Potrzeba realizacji takiego projektu została wcześniej wskazana w strategii rozwoju Pieńska. Dowodzi to, że zarówno władze, dyrektorzy, nauczyciele, jak i sami uczniowie zauważają potrzebę podniesienia jakości edukacji w gminie. To niezwykle istotne, i cieszę się, że z sukcesem odpowiadamy na te potrzeby – mówił marszałek Cezary Przybylski.