rozmiar czcionki: A | A | A

Średniowiecze mury w Lwówku Śląskim odzyskują swój blask

06.09.2018 13:23 13:23

Powoli dobiega końca wielka odnowa zabytkowych murów obronnych w Lwówku Śląskim. Gmina realizuje projekt, na który, decyzją zarządu województwa otrzymała ponad 8,3 mln zł dofinansowania. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach rewitalizacji przewidziano remont łącznie 1350 metrów bieżących murów (w tym ich iluminację), remont Baszty Lubańskiej i Baszty Bolesławieckiej, odnowę fontanny z Czaplą oraz konserwację pomnika Ofiar I Wojny Światowej. Prace obejmują też m.in. zagospodarowanie terenu wokół obiektów wraz z elementami małej architektury czyli odnowienie ścieżek parkowych i terenu wokół fontanny, nowe ławki czy kosze na śmieci.

Zakończenie wszystkich działań zaplanowane jest na koniec listopada tego roku. Dziś postęp prac ocenili marszałek Cezary Przybylski oraz burmistrz Lwówka Śląskiego Mariola Szczęsna.

- Prace renowacyjne prowadzone są pod stałym nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Jak widać wykonawca oraz nadzór konserwatorski dba o to, by były one wykonane zgodnie ze sztuką. Obiekt już prezentuje się znakomicie. Będzie to wielka atrakcja dla turystów i powód do dumy dla mieszkańców gminy – zapewnia burmistrz Mariola Szczęsna.

Dolny Śląsk jest rekordzistą jeśli chodzi o liczbę zabytków w Polsce. Aż ¼ zabytków klasy pałacowo zamkowej w kraju znajduje się właśnie w naszym regionie.  

- Mamy świadomość jak wielkie bogactwo i zarazem odpowiedzialność sprzyja na samorządzie województwa w kwestii ochrony zabytków i dbałości o ich rewitalizacje i odnowę. Dlatego od 2015 roku przeznaczyliśmy z naszego budżetu prawie 20 mln zł na blisko 600 obiektów. Tylko w tym roku – 5 mln zł. Dofinansowujemy prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Warto tu podkreślić, że np. województwo małopolskie na wszystkie projekty zgłoszone w 2018 roku na prace konserwatorskie czy restauratorskie przy zabytkach przekazało kwotę 2,6 mln zł. – wylicza marszałek Cezary Przybylski.

Tylko w tym roku na podobne zadania do rejonu jeleniogórskiego samorząd  województwa przekazał kwotę w wysokości 1 mln 750 tys. zł.