rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z delegacją z Krzywego Rogu na Ukrainie

03.03.2017 13:20 13:20

W środę 1 marca 2017 r. Iwona Krawczyk Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego spotkała się z delegacją miasta Krzywy Róg, partnerskiego Obwodu Dniepropietrowskiego. Gośćmi Wicemarszałek był Mer miasta Krzywy Róg Jurij Wilkuł, Wicemer Eugen Udod oraz Dyrektor Instytutu Rozwoju Miasta Krzywy Róg Olena Khokhba.

Podczas prowadzonych rozmów z naszymi partnerami dominował aspekt gospodarczy i turystyczny. W związku z dużym zainteresowaniem turystów z Ukrainy wypoczynkiem w dolnośląskich kurortach narciarskich touroperatorzy już przygotowują odpowiednie pakiety dedykowane partnerom zza wschodniej granicy.


Strona Ukraińska wyraziła chęć dalszej rehabilitacji w uzdrowiskach Dolnego Śląska osób poszkodowanych w czasie działań wojennych w Donbasie jak również mieszkańców Obwodu Dniepropietrowskiego. Rozmowy na ten temat są już prowadzone w uzdrowisku Lądek Zdrój - Długopole S.A. Na prośbę obecnych władz partnerskiego Obwodu Dniepropietrowskiego Samorząd Województwa Dolnośląskiego zorganizował przyjazd i leczenie rehabilitacyjne kilkudziesięciu rannych. Urząd Marszałkowski zorganizował transport rannych i dzieci z granicy z Ukrainą do uzdrowisk w Lądku, Szczawnie, Kudowie i z powrotem. Częściowo pokrył koszt noclegów, wyżywienia, opieki lekarskiej i rehabilitacyjnej oraz wycieczek do Wrocławia i w regionie podczas pobytu grup na terenie Województwa Dolnośląskiego.


Województwo Dolnośląskie podjęło współpracę z Ukraińskim Obwodem Dniepropietrowskim na podstawie Porozumienia o Współpracy podpisanego we wrześniu 2002 r.