rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie noworoczne z Korpusem Konsularnym

27.01.2017 11:14 11:14

Marszałek Cezary Przybylski spotkał się z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego pełniącymi służbę na Dolnym Śląsku. Tradycyjne, coroczne spotkanie gospodarza regionu z konsulami poświęcone było podsumowaniu współpracy w minionym roku oraz planom na 2017 rok.

Ubiegły rok obfitował w wydarzenia organizowane we współpracy z przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Polsce. Największe zainteresowanie wzbudziła wizyta studyjna 65 ambasadorów na Dolnym Śląsku, w trakcie której zaprezentowano walory naszego regionu oraz jego charakterystykę gospodarczą. W 2016 roku świętowaliśmy także 25 - lecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Wydarzenia jubileuszowe na Dolnym Śląsku odbywały się we współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec, który ma swoją siedzibę we Wrocławiu.


Na  Dolnym Śląsku znajduje się 20 konsulatów i konsulatów honorowych. W ramach swojej działalności konsulowie realizują przedsięwzięcia zmierzające do zwiększania współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej pomiędzy krajami. Zadaniem konsulów jest również zapewnienie obywatelom krajów, które  reprezentują,  pomocy i opieki  prawnej  na terenie Dolnego Śląska.